Uppdaterad 21 augusti 2018

Spelfrågan lyfts på drogFOKUS

Den 19-20 oktober, arrangeras konferensen drogFOKUS i Uppsala. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna. Ett föreläsningspass handlar om spelproblem och hur de kan förebyggas.

I föreläsningen "Förebygga spelproblem – Hur? Vem? Varför?" kommer Jessika Svensson, utredare vid Folkhälsomyndigheten, att diskutera hur vi kan förebygga spelproblem och vilken kunskap som finns om förebyggande metoder.

I samma föreläsningspass föreläser även Anne Berman, docent, psykoterapeut, Centrum för psykiatriforskning, KI, under rubriken "Spelproblem hos individen: Negativa konsekvenser och aktuellt distansstöd".

Var och när: Sal C: C2: 10.15-11.00, torsdag 20 oktober.

DrogFOKUS är en nationell konferens som ska inspirera, skapa dialog och samverkan mellan beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. Den ska också förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Läs mer om Folkhälsomyndighetens medverkan på drogFOKUS här.