Uppdaterad 21 augusti 2018

Stabil ekonomisk och social situation underlättar återhämtning från spelproblem

Spelproblem är ett folkhälsoproblem. Även om risken är hög att få tillbaka spelproblem om en tidigare haft problem tar många sig ur problemen. Under en fyraårsperiod återhämtade sig två tredjedelar av personer som hade problem med sitt spelande. Kunskap om återhämtningsfaktorer är viktig för behandlingssituationen men även för att utveckla det förebyggande arbetet.

Resultaten beskrivs i en ny Swelogs-studie om återhämtning från och konsekvenser av problemspelande och bygger på data från flera mätningar under perioden 2008 - 2013. Sannolikheten att återhämta sig från problemspelande ökar med en trygg uppväxt och en stabil ekonomisk och social situation. Även spel och spelmiljö är en direkt och viktig faktor för spelproblem. Resultatet visar att spelande på spel med låg riskpotential var en viktig återhämtningsfaktor.

Denna studie visar, i likhet med tidigare studier, att spelproblem kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för individer. Rapporten beskriver även konsekvenserna av problemspelande. Den grupp av deltagare som inte hade återhämtat sig från sina spelproblem upplevde i större utsträckning negativa konsekvenser av sitt spelande, varav de vanligaste var dålig ekonomi (30 procent), psykisk ohälsa (21 procent) och försämrade relationer till familjen (11 procent). Resultaten visar också att de deltagare som inte återhämtat sig från problemspelande hade i större utsträckning alkohol- och drogproblem jämfört med de deltagare som hade återhämtat sig från problemspelande.

Läs mer

Swelogs-studie: Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande