Uppdaterad 21 augusti 2018

Swelogsrapporter på engelska

Studien Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, initierades 2008 med syfte att få fram aktuell kunskap om spelandet i Sverige. Swelogs är en av de största longitudinella befolkningsstudierna om spel och hälsa i världen, vilket gör den välkänd och intressant för internationell forskning inom spelområdet. För att göra denna unika studie mer tillgänglig för en engelsktalande publik har Folkhälsomyndigheten sammanställt två tidigare publicerade rapporter och översatt dem till engelska. Sammanställningen presenterar resultaten från första och andra mätningen i Swelogs epidemiologiska studie under åren 2008-2010.

Rapporten riktar sig till forskare och beslutsfattare som arbetar med spelprevention utanför Sverige.

Läs den engelska rapporten: Gambling and gambling problems in Sweden 2008–2010