Uppdaterad 5 juli 2018

Kunskapsguiden informerar om spelproblem

På Kunskapsguiden hittar du både kunskapsstöd om behandling och förebyggande arbete om spelproblem. Du kan bland annat läsa om att uppmärksamma spelproblem, om stöd och behandling och risk- och skyddsfaktorer.

På webbplatsen finns nu nya texter och andra kunskapsstödjande produkter om spel om pengar. Sidorna om spelproblem bygger främst på det kunskapsstöd som Socialstyrelsen tar fram som rör stöd och behandling samt Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande arbete.

Kunskapsstödjande produkter inom området spel om pengar

Under temat Spelproblem på Kunskapsguiden kan du bland annat läsa om:

  • risk- och skyddsfaktorer

  • att uppmärksamma spelproblem

  • utredning och bedömning

  • stöd och behandling

  • spel om pengar bland unga under 18 år.

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar sidorna om spelproblem som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstödjande produkter inom området.

Läs mer

Spelproblem på Kunskapsguiden

Spelproblem

Statistik om spelproblem