Uppdaterad 5 juli 2018

Kunskapsstöd om spelproblem inför lagändring

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram nytt material som ska stödja kommuner, landsting och regioner inför nästa års lagändring, då en skyldighet att förebygga och behandla spelproblem införs. Det presenteras på ett seminarium den 23 januari.

Från den 1 januari 2018 finns spelmissbruk med i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner blir ålagda att både förebygga och behandla spelproblem, liksom de i dag har en skyldighet att förebygga och behandla missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande substanser. De ska också aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Barn som har föräldrar eller andra vuxna i hemmet med allvarliga spelproblem ska få råd och stöd.

Lagändringen innebär en omställning för många kommuner och landsting/regioner. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram ett kunskapsstöd om spelproblem, förebyggande åtgärder som kan ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. 

Socialstyrelsen har också tagit fram ett kunskapsstöd som är inriktat på stöd och behandling, och kommer vid årsskiftet att ge ut behandlingsrekommendationer när det gäller spelproblem.

Den 23 januari 2018 anordnar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett gemensamt seminarium. Under dagen diskuteras vad lagändringen innebär och båda myndigheternas kunskapsstöd presenteras. Seminariet är kostnadsfritt och äger rum i Stockholm och det går även att delta via ett webbinarium. Det riktar sig till yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommuner, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar.

Läs mer

Intervju med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om ändringen i socialtjänstlagen
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Stödlinjen – information till dig som yrkesverksam