Uppdaterad 5 juli 2018

Lagändring i lotterilagen 1 januari 2017

Lagändringen i lotterilagen gör det tydligare vilka som har möjlighet att få tillstånd att bedriva lotteriverksamhet. Åldersgräns för att få spela har införts i lagen liksom att den som anordnar lotterier ska säkerställa att sociala och hälsomässig skyddshänsyn tas. Det har även införts krav för hur lotterier får marknadsföras.

Den 1 januari i år ändrades lotterilagen (1994:1000), som reglerar stora delar av den svenska marknaden för spel om pengar. Lotterilagen reglerar spel som lottning, vadhållning om pengar på sport, bingospel, Vegasmaskiner, roulettspel och poker. I korthet har följande ändringar gjorts:

  • Förtydligat att det bara är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet som kan beviljas tillstånd.

  • Begräsningar i hur lotterier får marknadsföras.

  • Den som anordnar lotteri får inte tillåta någon under 18 år att delta i lotteriet.

  • Sociala och hälsomässiga skyddshänsyn ska säkerställas av den som anordnar lotterier.

Krav på måttfull marknadsföring

Den som anordnar lotterier måste följa krav på måttfullhet vid marknadsföring av lotterier. Marknadsföringen får inte riktas mot barn och unga under 18 år. Marknadsföringen får inte heller vara påträngande eller ge intryck av att lotterier kan ge social eller ekonomisk framgång. Tidigare reglerades marknadsföring om spelreklam främst i Marknadsföringslagen samt var föremål för självreglering genom Spelbranschens etiska råd (SPER).

Sociala och hälsomässiga krav

Den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Det kan till exempel handla att ha system för att begränsa spelandet i tid eller pengar.

Läs mer

Spelbranschens etiska råds (SPER) riktlinjer om marknadsföring
Konsumentverket och marknadsföringslagen
Läs om den pågående spellicensutredningen som ska lämna förslag på ny reglering av spelmarknaden senast i mars 2017.