Uppdaterad 5 juli 2018

Många som tar kontakt med Stödlinjen har problem med kasinospel online

Spel om pengar via internet, och då särskilt kasinospel online upplevs som det mest problematiska spelet av majoriteten av de som söker hjälp. Antalet kontakter via chatt och mejl har ökat stadigt under de senaste fyra åren, visar ny statistik från Stödlinjen.

Under 2016 kontaktade 2 572 spelare och anhöriga Stödlinjen, visar Stödlinjens årsrapport. Kontakterna via chatt ökade med 23 procent och mejlen med åtta procent, medan antalet telefonsamtal minskade med 17 procent jämfört med 2015. Antalet personer som gjorde ett självtest för att testa sitt spelbeteende via webbplatsen ökade från 2 500 under 2015 till drygt 3 300 under 2016. Drygt 70 procent av dessa hade tydliga spelproblem. Knappt 20 procent hade viss eller medelstor risk för spelproblem.

Kasinospel online uppges mest problematiskt

Andelen spelare som i telefonsamtalen uppgett att deras primära problemspel är kasinospel online ökade från 47 procent under 2015 till 55 procent år 2016. Bland de spelare som uppgav i chatten vilken spelform som var mest problematisk för dem stod onlinespel för 90 procent. Övriga spelformer som upplevs som problematiska är sportspel online (14 %) och Vegas (10 %). Andelen som angett Vegas som sitt primära problemspel har minskat.

Många anhöriga kontaktar Stödlinjen

De flesta som kontaktar Stödlinjen är spelare (51 %), men även många anhöriga söker hjälp (40 %). Som tidigare är de spelare som kontaktar Stödlinjen övervägande män, medan majoriteten av de anhöriga som kontaktar Stödlinjen är kvinnor. Störst andel av de spelare som kontaktar Stödlinjen är i åldersgruppen 25–34 år och i denna grupp ökade andelen som sökte hjälp under 2016.

Läs mer

Stödlinjens årsrapport 2016
Spelproblem