Uppdaterad 5 juli 2018

Metodbeskrivning av Swelogs befolkningsstudie 2015 publicerad

Idag publicerar Folkhälsomyndigheten en metodbeskrivning av Swelogs befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa från 2015. Metodbeskrivningen är till för den som vill veta mer om hur undersökningen genomfördes.

Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) är en flerårig befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa. Befolkningsstudien har pågått sedan 2008 på uppdrag av regeringen för att öka kunskapen om spelande och spelproblem. Under 2015 gjordes en uppföljande mätning med ett nytt urval av 21 000 personer mellan 16 och 84 år som bor i Sverige.

Beskrivning av hur studien genomfördes

Metodbeskrivningen innehåller detaljerade beskrivningar av vilka som valdes ut att delta i undersökningen och hur urvalet gick till, vilken typ av datainsamling som användes, vilka frågor som ställdes, hur många som svarade totalt sett och på olika frågor, och hur svarsdata har viktats. Metodbeskrivningen är till för den som vill veta mer om hur undersökningen genomfördes. Den innehåller inga resultat från undersökningen.

Resultat och mer information om hela undersökningen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Swelogs prevalensstudie 2015
Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2015
Omfattning av spel om pengar och spelproblem