Uppdaterad 5 juli 2018

Ny publikation visar nyttan av att ta ett samlat grepp om alkohol och spelproblem

Många människor riskkonsumerar både alkohol och spel. Att dricka alkohol samtidigt som man spelar ökar risken för att utveckla spelproblem. Det beskrivs i en broschyr om alkohol- och spelproblem som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

Broschyren Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet [Länk borttagen 2020-10-05] är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. I broschyren beskrivs hur det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om vi lär oss mer om likheter och skillnader mellan problem med alkohol och spel om pengar.

Många likheter mellan alkohol- och spelproblem

I broschyren beskrivs de likheter och skillnader som finns mellan alkohol och spel om pengar. Likheterna har betydelse för hur det förebyggande arbetet kan utformas. Några av de viktiga likheterna är:

  • Problem med alkohol och spel om pengar innebär negativa konsekvenser för individer och samhället och bidrar till ojämlikhet i hälsa.
  • Alkohol- och spelproblem fungerar även som varandras riskfaktorer och förstärker varandra.
  • Möjligheter finns att samarbeta i det förebyggande arbetet, även om behovet av åtgärder kan se olika ut.

Alkohol- och spelproblem bidrar till ojämlikhet i hälsa

Alkohol- och spelproblem förstärker ojämlikhet i hälsa. Samarbete i arbetet med alkohol och spel om pengar kan minska skillnaderna i hälsa och även ge samhällsekonomiska vinster.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
Spelproblem – hur vanligt är det?  [Länk borttagen 2020-10-05]
Vad gör spel riskfyllt?