Uppdaterad 5 juli 2018

Nytt faktablad om samband mellan spelreklam och spelproblem

Det är vanligare att personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än att andra personer som spelar om pengar gör det. Det beskrivs i ett faktablad om spelreklam och spelproblem som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

Spelreklam har ökat kraftigt de senaste 15 åren, och det finns en oro bland många att spelreklam kan leda till att fler får spelproblem. Det nya faktabladet Leder spelreklam till spelproblem? är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. I faktabladet beskrivs hur spelreklam påverkar personer som spelar om pengar och personer som har spelproblem. Bladet informerar även om de regler som finns för spelreklam och för ansvariga aktörer.

Personer med spelproblem påverkas mest av spelreklam

Få av dem som spelar om pengar upplever en negativ påverkan av spelreklam visar befolkningsstudien Swelogs. Däremot är det vanligare att personer som har spelproblem upplever sådan negativ påverkan.

Reklamen kan göra att man spelar för mer pengar än vad man hade tänkt, då reklamen kan ge personer med spelproblem impulser att spela som är svåra att stå emot. Reklamen kan även leda till återfall hos dem som har slutat att spela.

Andelen som har ett problemspelande har inte ökat trots ökad spelreklam

Generellt och på samhällsnivå tycks inte spelreklam ha någon större påverkan på spelproblem, då andelen personer med spelproblem inte har ökat i Sverige. Men det finns anledning att särskilt följa effekten av reklam för spelformer med ökad risk att utveckla spelproblem, som nätkasino. Reklam för just nätkasino har ökat mycket de senaste åren, och det kan finnas ett samband mellan detta och att spelproblemen ökat just på denna spelform.

Läs mer

Spelproblem – hur vanligt är det?  [Länk borttagen 2020-10-05]
Vad gör spel riskfyllt?
Konsumentverket och marknadsföringslagen
Spelbranschens etiska råds (SPER) riktlinjer om marknadsföring