Uppdaterad 5 juli 2018

Nytt faktablad om spelproblem bland 16–19-åringar

Ungdomar som studerar, inte dricker alkohol, eller har god psykisk hälsa har mer sällan spelproblem jämfört med andra unga. Det beskrivs i ett faktablad om spelproblem bland ungdomar som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

Det nya faktabladet Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar? [Länk borttagen 2020-10-05] är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. I faktabladet beskrivs i vilka grupper av unga som spelproblem är vanligast. Faktabladet redovisar också olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem.

Spelproblem kan påverka flera områden i ungas liv

För ungdomar innebär spelproblem att de har fått en eller flera negativa konsekvenser av spel om pengar, till exempel ekonomin, hälsan, relationer. Till skillnad från spelproblem bland vuxna, omfattar ungas spelproblem i faktabladet både viss risk för spelproblem och problemspelande - begrepp som används för att mäta problem med spel.

Ungdomar som studerar har mindre ofta spelproblem

Spelproblem är mindre vanliga bland 16–19-åringar som studerar än bland de som arbetar, är sjukskrivna eller arbetslösa. Bland 16–17-åringar som går grundskolan med höga betyg förekommer spelproblem mer sällan än bland jämnåriga med lägre betyg.

Ungdomar som dricker alkohol har oftare spelproblem

Det är vanligare att 16–19-åringar som dricker alkohol, eller har en riskkonsumtion av alkohol också har spelproblem jämfört med unga som inte dricker alls. I faktabladet framkommer också att unga killar med psykisk ohälsa oftare har spelproblem än killar med god psykisk hälsa.

Viktigt att arbeta förebyggande

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Unga som har spelproblem har ofta även andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Från och med den 1 januari 2018 kommer problem med spel om pengar att skrivas in i Socialtjänstlagen. Bland annat innebär detta att kommunerna aktivt ska arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Läs mer

Spelproblem bland ungdomar
Spel om pengar bland barn och unga
Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga
Vad gör spel riskfyllt?