Uppdaterad 5 juli 2018

Ökad omsättning på spelmarknaden under 2016

Lotteriinspektionens statistik för 2016 visar att den totala spelmarknadens omsättning ökade med fem procent under fjolåret. Spelandet via internet ökade för spelbolag både med och utan tillstånd att anordna spel i Sverige.

Spelandet hos spelbolag utan tillstånd (oreglerade) ökade mer än spelandet hos dem med tillstånd (reglerade). Den reglerade svenska spelmarknadens omsättning uppskattas till drygt 17 miljarder kronor under 2016, vilket är en ökning med två procent jämfört med föregående år. De oreglerade bolagen ökade sin omsättning med 16 procent jämfört med 2015, och omsatte drygt fem miljarder kronor under 2016.

Spel på internet fortsätter att öka

Svenska Spels internetbaserade spel ökade sin omsättning med 14 procent medan de landbaserade spelen minskade med cirka 3 procent. För AB Trav och Galopp (ATG) ökade de internetbaserade spelen med 16 procent. ATG:s landbaserade spel ökade under 2016 genom att ombudsspelet ökade med två procent. Banspelet minskade dock med 12 procent under året.

Folkrörelselotterier ökade sin omsättning med två procent och Postkodlotteriet fortsatte dominera marknaden för folkrörelselotterier.

Svenska hushåll lägger över två procent av inkomsten på spel

I Sverige lades i genomsnitt 6 062 kronor per person över 18 år, vilket innebär 2,4 procent av den disponibla inkomsten, på spel hos reglerade spelbolag i fjol. Andelen har legat på samma nivå de senaste åren. Motsvarande siffra för spel via internet hos oreglerade spelbolag var 650 kronor. År 2015 var den siffran 560 kronor.

Läs mer

Spelproblem – hur vanligt är det? [Länk borttagen 2020-10-05]