Uppdaterad 5 juli 2018

Proposition om att spelproblem ska skrivas in i lag

Regeringen beslöt den 9 februari att lämna in propositionen Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk till riksdagen. Spelproblem lyfts in i både socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen, enligt förslaget.

Propositionen följer den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i december och föreslår bland annat att kommunerna ska ges ett tydligare ansvar att förebygga spelproblem. Detta genom att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

Regeringen föreslår att stöd och behandling för allvarliga spelproblem ska fungera på samma sätt som överenskommelser idag vid substansmissbruk, det vill säga att kommuner och landsting ska sluta överenskommelser om samverkan. Hälso- och sjukvården ska också ta hänsyn till barn och ungas behov av information och stöd när en förälder eller nära anhörig har problem med spel om pengar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande om propositionen Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk