Uppdaterad 5 juli 2018

Riksrevisionen positiv efter uppföljning av åtgärder på spelmarknaden

Riksrevisionen har nu följt upp sin tidigare granskning om riksdagens arbete kring målet om en sund och säker spelmarknad kunde uppfyllas på ett effektivt sätt. Uppföljningsrapporten visar att flera viktiga åtgärder har genomförts på spelmarknaden.

Riksrevisionen har nu följt upp sin rapport från 2012 Staten på spelmarknaden – når man målen? i sin uppföljningsrapport. Granskningen gällde regeringen och det statliga bolaget Svenska spel.

Flera åtgärder har genomförts på spelmarknaden

Många av Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer har beaktas, och flera åtgärder har genomförts. Till exempel har spellagstiftningen förändrats i riktning mot fler spelansvarsåtgärder och mer måttfull marknadsföring. Svenska Spel har infört en obligatorisk registrering av kundernas spel i syfte att förbättra kundernas egen kontroll av sitt spelande. Riksrevisionens tidigare granskning har även bidragit till att visa på vikten av förändringar av aktuell lagstiftning inom socialtjänstens hälso- och sjukvårdens område. Enligt de granskade organisationerna har Riksrevisionens rapport varit användbar, genom att visa på vikten av att tydliggöra ansvar och roller för statens aktörer på spelmarknaden.

Ytterligare forskning och utvärdering inom området spel om pengar behövs

Riksrevisionen ser dock att det behövs ytterligare forskning om spelberoende, förebyggande arbete och behandling av spelberoende. De vill även ha en utvärdering av Svenska spels styrning av efterfrågan på spel till bolaget och större möjlighet att utöva tillsyn över illegal spelverksamhet. De vill även ha vidare utredning om de oreglerade spelbolagens annonsering i svensk media.

Läs mer

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2017
Staten på spelmarknaden – når man målen?