Uppdaterad 5 juli 2018

Nytt faktablad om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem bland barn och unga

Hög socioekonomisk status och god relation mellan föräldrar och barn kan skydda mot spelproblem. Tidigare spelproblem och låga skolresultat kan däremot öka risken för att barn och unga utvecklar spelproblem i vuxen ålder. Uppgifterna presenteras i ett faktablad om risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

Faktabladet bygger på en systematisk litteraturöversikt över vad som ökar och minskar risken för barn och unga att utveckla spelproblem senare i livet. Faktabladet Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Bladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder i till exempel kommuner, länsstyrelser eller ideella föreningar.

Förbygg spelproblem genom tidiga åtgärder

I bladet får du veta vad forskningen säger om de risk- och skyddsfaktorer som har betydelse för om barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. Kunskapen är viktig för att förebygga att barn och unga utvecklar spelproblem. Genom att sätta in tidiga åtgärder kan spelproblem bland barn och unga förbyggas.

Rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden samtidigt

Riskfaktorerna för olika problembeteenden liknar varandra. Därför bör förebyggande åtgärder riktas mot flera problembeteenden samtidigt, till exempel spelproblem, brottslighet, riskkonsumtion av alkohol, användning av tobak och droger.

Exempel på skyddsfaktorer

  • Hög socioekonomisk status
  • God relation mellan föräldrar och barn

Exempel på riskfaktorer

  • Tidigare spelproblem
  • Låga skolresultat
  • Att vara kille
  • Impulsivitet
  • Delta i många olika spelaktiviteter

Läs mer

Spel om pengar bland barn och unga
Spelproblem bland barn och unga
Risker och skydd för spelproblem