Uppdaterad 5 juli 2018

Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer publicerade

Socialstyrelsen har haft uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd och rekommendationer om stöd och behandling till hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

I kunskapsstödet presenteras rekommendationer för behandling av personer med allvarliga spelproblem. Den behandling som främst rekommenderas är kognitiv beteendeterapi, i vissa fall i kombination med motiverande samtal.

Syftet med behandlingsrekommendationerna är att de ska leda till en mer jämlik vård och omsorg, baserad på bästa tillgängliga kunskap. Behandlingsrekommendationerna ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Kunskapsstödet och behandlingsrekommendationerna är ett stöd för kommuner, landsting och regioner inför att spelproblem skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer
Behandlingsrekommendationer
Om lagändringen i socialtjänstlagen
Ansvar och roller