Uppdaterad 5 juli 2018

Spelprevention informerar på Socialchefsdagarna

Folkhälsomyndigheten finns på plats på Socialchefsdagarna i Östersund för att informera om vårt kunskapsstöd som syftar till att underlätta det förebyggande arbetet mot problem med spel om pengar.

Den 1 januari 2018 skrivs spelmissbruk in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att regioner, landsting och kommuner blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem

Besök oss i vår monter på Socialchefsdagarna för att få information om vad lagändringen betyder för kommunerna och om vårt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder, samt ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Vi finns på plats på konferensen mellan 27-29 september och ni hittar oss i monter A24.

Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna är en årlig konferens som arrangeras av föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och är en av Sveriges största socialpolitiska konferenser. På konferensen behandlas ämnen inom socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. Årets tema är Välfärd först, att värna en välfärd som minskar klyftorna i samhället, och som ger människor möjlighet att skapa sig ett bra liv.

Läs mer

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
Kunskapsstödets publikationer