Uppdaterad 5 juli 2018

Stort intresse för seminarium om problem med spel om pengar

Seminariet om problem med spel om pengar i Stockholm den 23 januari är nu fullsatt, men det finns fortfarande platser kvar på det direktsända webbinariet.

Det går att delta på seminariet via webben där det även finns möjlighet att ställa frågor till föreläsare under seminariets gång.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anordnar ett gemensamt seminarium för att presentera innehållet i myndigheternas kunskapsstöd om spelproblem och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som träder i kraft den 1 januari 2018.

Seminariet riktar sig till yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommuner, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar.

Läs mer

Kunskapsstöd om spelproblem inför lagändring
Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen