Publicerad 9 oktober 2018

Avstängningssystem för spel införs den 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 ansvarar Spelinspektionen, nuvarande Lotteriinspektionen, för ett nationellt avstängningssystem, kallat Spelpaus.se, där spelare själva kan välja att stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering.

Från och med 1 januari 2019 börjar den nya spellagen (2018:1138) att gälla i Sverige. Den kompletteras med spelförordning (2018:1475) och föreskrifter från Spelinspektionen.

Kommande spellag ställer krav på omsorgsplikt

Den nya lagen innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens för att bedriva sin verksamhet. Ett syfte är bland annat att skydda spelare mot överdrivet spelande och skadeverkningar av spel. En del i den så kallade omsorgsplikten är att en spelare ska kunna stänga av sig själv från spel om pengar under en viss tid eller tills vidare. Från och med årsskiftet finns möjligheten till självavstängning genom spelpaus.se som Spelinspektionen kommer att ansvara för. Avstängningen gäller på alla licenserade spelbolag.

Spelbolag som har licens ska försäkra sig om att de inte erbjuder spel till någon som stängt av sig eller skickar direktreklam till dessa personer under avstängningstiden.

Ny utredning kopplad till den nya spellagstiftningen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska överväga ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av spel som sker online och på värdeautomater. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 31 oktober 2020.

Läs mer

Lotteriinspektionen om Spelpaus

Spelreglering

Utredningen "Omreglering av spelmarknaden"

Folkhälsomyndigheten om omregleringen