Uppdaterad 5 juli 2018

Folkhälsomyndigheten saknar folkhälsoperspektivet i den nya spelregleringen

Den 7 juni beslutade riksdagen om en ny spellag som utgår från propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. Lagen börjar gälla från 1 januari 2019. Folkhälsomyndigheten ser att folkhälsa och spelproblem inte beaktas i tillräcklig utsträckning i varken lagstiftning eller tillhörande förordning och föreskrifter.

Brister som kan leda till ökade spelproblem och ökad ojämlik hälsa

I Folkhälsomyndighetens remissyttrande över förordningen som tillsammans med föreskrifter ska komplettera spellagen, uttrycker myndigheten att delarna som berör folkhälsa och spelproblem inte beaktas i tillräcklig utsträckning i processen. Särskilt saknas förtydligande av omsorgsplikten som är en bärande del i den nya lagens sociala skyddshänsyn. Detta kan leda till ökade spelproblem och en mer ojämlik hälsa.

I förslaget på förordning anser Folkhälsomyndigheten att:

  • Folkhälsomyndigheten och vissa ideella organisationer ska beredas möjlighet att yttra sig vid beslut om föreskrifter
  • alla spelombud inkluderas i förordningen som rör utbildning i spelansvarsfrågor
  • man ska avstyrka förslaget om att tillåta automatiserade kasinospel på kasinon
  • ett eventuellt tillåtande av automatiserade kasinobord ska åtföljas av ett förtydligande kring bemanning och placering av borden.
  • den högsta möjliga insatsen är för hög om automatiserade kasinobord införs
  • en utredning om villkoren för värdeautomater bör tillsättas.

Läs Folkhälsomyndighetens remissyttrande över utkast till spelförordning (PDF, 227 kB)

På den nya spelmarknaden ska alla spelbolag ha en licens

Den nya spellagen innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens för att bedriva sin verksamhet. Spelformer som nätkasino och vadhållning på e-sport tillåts inom delen av licenssystemet som är konkurrensutsatt och kommersiellt. Statliga licenser kommer att finnas för landbaserade kasinon, värdeautomater och lotter. De licenser som gäller för spel för allmännyttiga ändamål kommer att vara fortsatt skattebefriade.

Krav på konsumentskydd för spelbolagen

Den nya regleringen innehåller olika åtgärder om spelansvar. Exempel på åtgärder om spelansvar i spellagen är:

  • Omsorgsplikt för att motverka överdrivet spelande. Licenshavare ska följa spelarnas spelbeteende och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det.
  • Möjlighet till självavstängning för spelare på onlinespel. De spelbolag som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska erbjuda spelarna en möjlighet till omedelbar avstängning från sådant spel i 24 timmar
  • Att bolag som har spel online ska erbjuda spelarna självtest online.
  • Utbildning av personal för att skapa medvetenhet om och förståelse för riskerna med spel och för vilka faktorer som påverkar en spelares spelbeteende.

I den nya spellagen framgår det att marknadsföringen av spel ska vara måttfull och inte rikta sig till personer under 18 år.

Dessa åtgärder kommer att beskrivas närmare i förordningen eller i föreskrifter. Det är här Folkhälsomyndigheten menar att man inte har lyckats hela vägen.

Utvärdering av lagändringen

Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera lagändringen. Folkhälsomyndigheten ska stödja Statskontoret i uppdraget.

Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer

Regeringen vill införa licenssystem på spelmarknaden
En omreglerad spelmarknad