Uppdaterad 2 oktober 2018

Hjälp oss att utveckla spelprevention.se

Syftet med Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd på spelprevention.se är att ge information och vägledning om spelproblem. Nu behöver vi din hjälp att utveckla kunskapsstödet.

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att tillhandahålla aktuell och relevant information och kunskap inom området spel om pengar för att kunna förebygga spelproblem. Kunskapsstödet lanserades 2017 via spelprevention.se och vi behöver nu hjälp med att utveckla webbplatsen och kunskapsstödet.

Så deltar du

Via en kort webbenkät vill vi veta vad du tycker om innehållet och om du saknar något på webbplatsen. Enkäten dyker upp efter två minuter och finns tillgänglig tom augusti 2019. Enkäten är anonym.  

Utreda målgruppernas behov för att förebygga spelproblem

Syftet med enkäten är att utreda målgruppernas behov så att vi kan ge rätt stöd i form av information och verktyg för att arbeta förebyggande inom spelområdet. Våra målgrupper är bland annat kommun, landsting/region, myndigheter och ideella organisationer.