Publicerad 5 september 2018

Kammarrätten tar ställning mot olaglig spelreklam

Den 30 augusti kom Kammarrättens domar som slår fast att det inte är tillåtet att länka till eller göra reklam för spelsajter som saknar tillstånd i Sverige.

Kammarrätten slår därmed fast att Lotteriinspektionens vitesförelägganden mot två mediebolag är korrekta. De båda mediebolagen överklagade Lotteriinspektionens vitesföreläggande som Förvaltningsrätten tidigare hade slagit fast.

Enligt lotterilagen är det förbjudet att främja spel om pengar på spelsajter som saknar tillstånd i Sverige genom att till exempel annonsera eller länka till spelbolagens webbplatser. Förbudet går under namnet främjandeförbudet och syftar till att motverka spelverksamhet som inte står i samklang med spelregleringens syfte.

Domarna mot de båda mediebolagen kan nu komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Spelreklam