Uppdaterad 5 juli 2018

Konsumentverket ska stärka tillsynen av spelreklam

Konsumentverket får en halv miljon kronor av regeringen för att stärka tillsynen av marknadsföringen på spelmarknaden. Detta efter större krav på tillsyn av spelreklam i och med skärpningen av Lotterilagen och den kommande spellagen.

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsunderlag för att säkerställa en fungerade och effektiv tillsyn över marknadsföringen på spelmarknaden. Myndigheten får 500 000 kronor för att klara uppdraget.

Nya lagar kring spel om pengar ställer krav på Konsumentverkets tillsyn av marknadsföringen på spelmarknaden. Lotterilagen skärptes i januari 2017 då det infördes krav om måttfullhet och ett förbud mot spelreklam riktad till barn och unga. I januari 2019 förväntas en ny spellag träda i kraft där även marknadsföring ingår.

Konsumentverkets uppdrag ska också bidra till den utvärdering av omregleringen av spelmarknaden som Statskontoret har i uppdrag att genomföra, där det bland annat analyseras vilka effekter den nya spellagen har på konsumentskyddet.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande
Regeringen vill införa licenssystem på spelmarknaden