Uppdaterad 30 oktober 2018

Uppföljning av spel och hälsa inledd

Folkhälsomyndigheten genomför en studie om spel och hälsa för att ta reda på vilken betydelse spel om pengar har i samhället och vad spelproblem innebär för människor. Nu inleds en uppföljning av de som deltog i undersökningen 2015 samt ett tillägg med nya deltagare bestående av 4 000 ungdomar mellan 16 och 18 år.

Resultaten bidrar bland annat till Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem och det förebyggande arbetet av spelproblem. Det kommer även att vara ett underlag för Statskontorets uppdrag att följa och utvärdera omregleringen av spelmarknaden.

Uppföljningen är en del av Swedish longitudinal gambling study (Swelogs)

I undersökningen kontaktas drygt 9000 personer som deltog i Swelogsundersökningen 2015 och ytterligare 4000 ungdomar mellan 16 och 18 år. Datainsamlingen pågår fram till årsskiftet via webenkät, telefonintervjuer och postenkät.

Swelogs har pågått sedan 2008 och är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudie när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa. Inom ramen för Swelogs har två separata huvudspår av studien genomförts:

Swelogs longitudinella studie 2008–2015

Swelogs prevalensstudie 2015

Läs mer

Befolkningsstudien Swelogs