Föräldrar behöver kunskap om spel om pengar

Föräldrar är betydelsefulla i arbetet med att förebygga spelande bland unga. Inte bara för att en god och nära relation till föräldrarna är viktig, utan också för att föräldrarnas spelbeteende har betydelse för ungas spelvanor. En ny rapport visar dock att många föräldrar behöver mer kunskap om spel. Hälften har inte pratat med sina barn om spel. Många har också spelat tillsammans med sina barn, trots åldersgränsen på 18 år.

Undersökningen som nu presenteras bygger på intervjuer med 3000 föräldrar och 3200 unga i åldrarna 16-19 år. Att spel om pengar och spelproblem finns i ungas liv är tydligt. 14 procent av de unga uppger att de har en person i sin närhet som har spelproblem. Undersökningen bland de unga visar dessutom att:

  • 75 procent har sett spelreklam senaste veckan
  • 36 procent har själva spelat om pengar under det senaste året
  • 3 procent har ett problemspelande

Pratar inte om spel

Trots att spel om pengar finns i ungas vardag, uppger över hälften av föräldrarna att de inte har pratat om spel med sina tonåringar. Många vet inte heller att deras barn har spelat om pengar.

Var femte ungdom som uppger att föräldrarna pratar med dem om spel om pengar anger också att det har varit konflikter kring spel om pengar under det senaste året. Av alla unga som besvarat enkäten är det 2 procent som uppger att de har haft konflikter om spel om pengar inom familjen under det senaste året.

– Föräldrar och andra vuxna som är nära behöver prata med unga om spel om pengar. Både om riskerna med spel, men även om exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Samtalen borde ske innan det blir problematiskt och konfliktfyllt, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Föräldrar låter barnen vara med vid spel

I undersökningen anger över hälften av föräldrarna att de hade spelat om pengar under det senaste året. Att ha föräldrar som spelar om pengar har samband med att unga själva spelar om pengar. Ungefär hälften av alla unga som uppger att någon av deras föräldrar spelar om pengar har själva spelat om pengar, jämfört med cirka en tredjedel bland andra unga.

Trots att både unga och föräldrar tycker att åldersgränserna för spel om pengar är bra, uppger var femte 16–17-åring att de har spelat tillsammans med en förälder under det senaste året. Vanligast är att unga är med vid spel på lotterier, men även bingo, sportspel och hästspel är vanligt. Det förekommer även att de unga är med när föräldrarna spelar poker eller kasinospel eller spelautomater.

Behov av insatser riktade till föräldrar

Undersökningen pekar på behovet av spelspecifika insatser riktade till föräldrar, bland annat för att minska förekomsten av spelproblem i gruppen och att få föräldrar att se över sina spelvanor. Det gäller speciellt vanor som inkluderar deras barn. Föräldrar behöver också bli medvetna om vikten av att diskutera spel om pengar med sina barn. Ungas spelande sker ofta i hemmet och föräldrarna behöver bidra till att upprätthålla gällande åldersgränser.

Läs mer