Unga och spel om pengar – Resultat från en undersökning om spel om pengar bland unga 16–19 år och föräldrar 2021

Lyssna

Rapporten presenterar resultat från en undersökning om spel om pengar bland unga 16–19 år och föräldrar 2021. Resultaten visar att föräldrar och andra närstående spelar en viktig roll för ungas spelvanor, och därmed är de viktiga i det spelförebyggande arbetet. Resultaten visar även att spel om pengar och spelproblem finns i ungas vardag. Unga mår sämre och relationen mellan barn och föräldrar är sämre när det finns spelproblem i familjen. Syftet med undersökningen var att stärka kunskapen om spel om pengar och spelproblem bland unga och om sambanden mellan spel om pengar, spelproblem, familjeförhållanden, livsvillkor och hälsa.

Rapporten riktar sig till personer som arbetar med planering, samordning eller förebyggande arbete inom myndigheter, kommuner, regioner, spelbolag och föreningar, och tillpersoner som arbetar med unga i olika sammanhang som skola, socialtjänst och föreningsliv. Rapporten är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 86
Artikelnummer: 22207