Uppdaterad kunskap om spelreklamens påverkan

Spelreklamen i Sverige är omfattande, förekommer i olika kanaler och når även ut till personer under 18 år. I ett uppdaterat faktablad publicerar Folkhälsomyndigheten information om spelreklamens påverkan och de regler som gäller.

Spelreklamen är omfattande och finns i många olika mediekanaler. Spelreklam är troligen inte huvudorsaken till spelproblem, men dess påverkan är inte försumbar. Den kan också vara större i vissa grupper och under vissa omständigheter. Även om andelen som uppger att de påverkas negativt av spelreklamen är större bland personer som redan har spelproblem, så är majoriteten av dem som uppger att de påverkats negativt inte personer med spelproblem. Det innebär att insatser kring spelreklam inte enbart berör eller bör rikta sig till personer med spelproblem.

Spelreklam ska inte rikta sig mot unga

Trots att spelreklam enligt spellagen inte får riktas mot unga under 18 år, uppger tre av fyra unga i åldern 16-17 år att de sett spelreklam senaste veckan. Vanligast är att de sett reklamen på sociala medier och på tv, men även i offentlig miljö. En del uppger att de lockats att spela om pengar, spela oftare, eller spela för mer pengar än de tänkt sig. Bland unga med problemspelande är andelen nära 50 procent.

– Förutom genom mer traditionell spelreklam så marknadsförs och normaliseras spel om pengar på olika sätt. Det handlar till exempel sponsring av influencers, men också fenomen som inte berörs i faktabladet som kasinostreaming, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Nytt faktablad om spelreklam och spelproblem

Det nya faktabladet och spelprevention.se informerar om spelreklam i relation till spelproblem och vilka regler som gäller på spelmarknaden. Informationen riktar sig till personer som arbetar förebyggande kring spelproblem eller är intresserade av reklamens påverkan. Förutom rådande lagstiftning kring spelreklam baseras kunskapen på aktuella forskningsöversikter, befolkningsstudien Swelogs 2021 och Undersökningen spel om pengar, unga och föräldrar (2021).

På spelprevention.se finns även information om bland annat spelproblem, unga och spel, förebyggande arbete och arenor, statistik, material och stöd.

Läs mer

Faktabladet Leder spelreklam till spelproblem

Spelreklam och marknadsföring