Leder spelreklam till spelproblem? – Ett faktablad om spelreklam i relation till spelproblem samt vilka regler som gäller

Lyssna

Faktabladet beskriver spelreklam kopplat till spel om pengar och spelproblem. Syftet med bladet är att beskriva hur spelreklam påverkar personer som spelar om pengar och personer med spelproblem. Bladet informerar även om de regler som finns för spelreklam och ansvariga aktörer. Faktabladet riktar sig till dig som arbetar med förebyggande insatser inom området spel om pengar.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22080