Uppdaterad 15 maj 2019

Spelreklam och marknadsföring

Spelreklamen finns nästan överallt. Personer med spelproblem påverkas mest av reklamen.

Spelreklam ska följa samma krav som annan marknadsföring: den ska inte påverka vår förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Det säger marknadsföringslagen

Spelreklam ska vara måttfull och inte vända sig till barn och unga

Spelbolagen ska enligt spellagen

  • marknadsföra spel måttfullt
  • inte vända sig till personer under 18 år i sin reklam, vilket också innebär att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år
  • inte marknadsföra spel direkt till en spelare som har stängt av sig.

Det är tillåtet att erbjuda bonusar, men enbart vid första speltillfället för en ny kund.

Regeringen har gett Spelmarknadsutredningen i uppdrag att föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen, både omfattning och innehåll. Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2020.

Personer med spelproblem påverkas mest av spelreklam

Fler personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än andra, enligt Swelogs. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att stå emot, och leda till spelande för mer pengar än planerat. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.

Läs faktabladet

Färre spelar trots ökad spelreklam

Spelreklamen ökar, men spelandet minskar totalt, liksom de mindre allvarliga spelproblemen. Samtidigt ökar de mer allvarliga spelproblemen enligt Swelogs

Spelreklamen tycks alltså inte ha någon större påverkan på spelproblem generellt. Men enskilda personer kan påverkas, och hur många som spelar på vissa spelformer. Exempelvis kan det finnas ett samband mellan spelreklam och de ökande spelproblemen på nätkasino, eftersom reklamen för just nätkasino har ökat mycket de senaste åren.

Personer med spelproblem upplever i högre grad än andra att de påverkas negativt av spelreklam. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att motstå, leda till att man spelar för mer än man tänkt och till återfall. Spelbolagen satsade 7,4 miljarder kronor på reklam i Sverige. Det är en ökning med 1,9 miljarder jämfört med året innan.

Spelbolag satsar miljarder på reklam

Spelbolagen lade 7,4 miljarder kronor på spelreklam i Sverige 2018, enligt statistik hos Spelinspektionen. Det är en ökning med 1,9 miljarder från året innan. Den största delen av reklamen kom från spelbolag som då verkade i Sverige utan tillstånd.

Närbild på pappa och två barn i vinterkläder
Foto: HK Andersson, Scandinav bildbyrå

Delat tillsynsansvar

Enligt spellagen delar Konsumentverket och Spelinspektionen tillsynsansvaret över reglerna om spelbolagens marknadsföring. Myndigheterna har enats om en överenskommelse om samarbete för en effektiv tillsyn och kommit överens om en uppdelning i huvudsakliga ansvarsområden.

Anmäl reklam som bryter mot marknadsföringslagen eller etiska riktlinjer

Du kan anmäla spelreklam till flera olika instanser:

  • Konsumentverket, en statlig myndighet för konsumentfrågor. Hit kan du anmäla reklam som bryter mot marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen skyddar konsumenterna mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig reklam.
  • Reklamombudsmannen, näringslivets egen instans för självsanering av marknadsföring. Reklamombudsmannen verkar för en hög etisk nivå i all marknadsföring på den svenska marknaden.
  • DM-nämnden, också en instans från näringslivet. Till DM-nämnden kan konsumenter och juridiska personer anmäla företag som de anser inte följer näringslivets regler för etisk marknadsföring (till exempel via fast eller mobil telefon, direktreklam, sökord och sökmotor, e-post eller annan personligt riktad reklam och kommunikation). Sexistisk eller könsdiskriminerande reklam anmäls till Reklamombudsmannen.

Läs mer

Spelreglering 
Statistik om spel om pengar och spelproblem  
Vad gör spel riskfyllt? 
Spelmarknadsutredningen 
Konsumentverket ska stärka tillsynen av spelreklam  
Self-Reported Negative Influence of Gambling Advertising in a Swedish Population-Based Sample