Uppdaterad 20 april 2021

Spelreklam och marknadsföring

Personer med spelproblem påverkas mest av reklamen. Enligt spellagen ska spelreklamen vara måttfull och inte rikta sig till minderåriga. 

Spelreklam finns nästan överallt. Spelreklam ska följa samma krav som annan marknadsföring: den ska inte påverka vår förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Det säger marknadsföringslagen. 

Spelreklam ska vara måttfull och inte vända sig till barn och unga

Spelbolagen ska enligt spellagen:

  • marknadsföra spel måttfullt
  • inte vända sig till personer under 18 år i sin reklam, vilket också innebär att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år
  • inte marknadsföra spel direkt till en spelare som har stängt av sig.

Det är tillåtet att erbjuda bonusar, men enbart vid första speltillfället för en ny kund. För att möta de risker som covid-19 pandemin kan innebära infördes i juli 2020 en rad tillfälliga åtgärder på spelområdet. Bland annat får bonusar på onlinekasinon och värdeautomater högst uppgå till 100 kronor.

Spelmarknadsutredningen hade i uppdrag att bland annat föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen, både omfattning och innehåll. Utredningen överlämnade sitt betänkande Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade marknaden (SOU 2020:77)  till regeringen den 14 december 2020.

Personer med spelproblem påverkas mest av spelreklam

Fler personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än andra, enligt Swelogs. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att stå emot, och leda till spelande för mer pengar än planerat. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.

Färre spelar trots ökad spelreklam

Spelreklamen har ökat sedan 2010, men spelandet minskar totalt, liksom de mindre allvarliga spelproblemen. Samtidigt ökar de mer allvarliga spelproblemen enligt Swelogs. 

Det är svårt att påvisa att spelreklamen direkt har någon större påverkan på spelproblem generellt i befolkningen. Men enskilda personer kan påverkas, och hur många som spelar på vissa spelformer. Exempelvis kan det finnas ett samband mellan spelreklam och de ökande spelproblemen på nätkasino, eftersom reklamen för just nätkasino har ökat mycket de senaste åren. Spelreklamen kan också bidra till en normalisering av spel som kan bidra till att öka spelandet och spelproblemen på sikt.

Reklamens påverkan. Personer med spelproblem upplever i högre grad än andra att de påverkas negativt av spelreklam. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att motstå, leda till att man spelar för mer än vad man tänkt sig och till återfall. 3,7 miljarder satsade spelbolagen på reklam i Sverige 2020.

Spelbolag satsar miljarder på reklam

Spelbolagen uppskattades lägga 3,7 miljarder kronor på spelreklam i Sverige 2020. Omsättningen ligger nu på ungefär samma nivå som den gjorde 2016. Det är en minskning sedan förra året samtidigt som den fortfarande ligger på höga nivåer jämfört med 2010.

Figur 1. Utvecklingen av spelreklamens omsättning mellan 2010-2020.

I Figur 1 visas hur utvecklingen av spelreklamens omsättning sett ut mellan åren 2010-2020. Siffrorna baseras på ett urval av medier inom print, TV, biografer, radio, digitala medier och OOH-reklam det vill säga inom- och utomhusreklam på offentliga platser. Direktreklam och sociala medier ingår inte. Sociala medier och direktreklam kan antas ha fått en allt mer central roll för spelbolagens marknadsföring vilket man bör ha i åtanke vid tolkning av siffrorna
Källa: Kantar Sifo

I Figur 1 visas hur utvecklingen av spelreklamens omsättning sett ut mellan åren 2010-2020. Siffrorna baseras på ett urval av medier inom print, TV, biografer, radio, digitala medier och OOH-reklam det vill säga inom- och utomhusreklam på offentliga platser. Direktreklam och sociala medier ingår inte. Sociala medier och direktreklam kan antas ha fått en allt mer central roll för spelbolagens marknadsföring vilket man bör ha i åtanke vid tolkning av siffrorna.

Delat tillsynsansvar för marknadsföring av spel

Konsumentverket och Spelinspektionen delar tillsynsansvaret för spelbolagens marknadsföring. Myndigheterna har enats om en överenskommelse om samarbete för en effektiv tillsyn och kommit överens om en uppdelning i huvudsakliga ansvarsområden.

Anmäl reklam som bryter mot marknadsföringslagen eller etiska riktlinjer

Du kan anmäla spelreklam till flera olika instanser:

  • Konsumentverket, en statlig myndighet för konsumentfrågor. Hit kan du anmäla reklam som bryter mot marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen skyddar konsumenterna mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig reklam.
  • Reklamombudsmannen, näringslivets egen instans för självsanering av marknadsföring. Reklamombudsmannen verkar för en hög etisk nivå i all marknadsföring på den svenska marknaden.
  • DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring), också en instans från näringslivet. Till DM-nämnden kan konsumenter och juridiska personer anmäla företag som de anser inte följer näringslivets regler för etisk marknadsföring (till exempel via fast eller mobil telefon, direktreklam, sökord och sökmotor, e-post eller annan personligt riktad reklam och kommunikation). Sexistisk eller könsdiskriminerande reklam anmäls till Reklamombudsmannen.

Läs mer