Ungas spelande oroar Spelinspektionen

Att ungas spelande ökar lyfts fram som oroande trend i Spelinspektionens nya rapporter. Myndigheten föreslår bland annat en större flexibilitet i tjänsten Spelpaus, för att den som spelar ska kunna stänga av sig från enstaka spelformer. Spelinspektionen och Folkhälsomyndigheten anser också att kamratföreningar har en viktig roll och bör få mer resurser.

Spelinspektionen redovisar nu två uppdrag: kunskap och utveckling om självavstängningsverktyget Spelpaus.se (Fi2022/03391) och Uppföljning av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden Fi2021/03520. Den senare rapporten tar upp olika undersökningar som visar på ett ökat spelande bland unga, särskilt pojkar. För att minska spelandet bland unga föreslår Spelinspektionen förstärkta förebyggande åtgärder, bättre åldersgränskontroll och att skyddet mot marknadsföring för denna grupp förstärks. Man öppnar även för att ett fortsatt ökat spelande bland unga kan leda till att åldersgränsen bör höjas till 20 år för kommersiellt onlinespel och vadhållning.

De flesta avstängda har spelproblem

Skälet till att personer väljer att stänga av sig från spelande är främst svårigheter att begränsa sitt spelande, eller att någon närstående önskat att man skulle stänga av sig. För var tionde person var huvudanledningen att slippa spelreklam. Denna grupp kan såklart också ha spelproblem. Två av fem som stängt av sig fortsätter att spela under avstängningen.

I rapporten föreslår Spelinspektionen en större flexibilitet i tjänsten Spelpaus. Till exempel föreslås att det ska finnas möjlighet stänga av sig från enstaka spelformer och erbjudas fler alternativ vad gäller avstängningsperioder. Ett annat förslag är att personer som stänger av sig även ska kunna välja att betaltjänstbolag blockerar dem från att göra insättningar på olicensierade bolag.

Ökade resurser till kamratföreningar

Spelinspektionen lyfter, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, även behovet av att så kallade kamratföreningar, organisationer som arbetar med att förebygga och stödja vid spelproblem, får ökade resurser. Folkhälsomyndigheten har tidigare påtalat att kamratföreningarnas verksamhet och ansvar har växt utan att det har återspeglats i ökade bidrag, samt att deras finansiering bör bli mer stabil och förutsägbar. Kamratföreningarnas behov av resurser kan komma att öka ytterligare om fler hjälpsökande vänder sig till dem som en effekt av de åtgärder som föreslås.

Om Spelinspektionens rapporter

Spelinspektionens uppdrag att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden har genomförts efter samråd med Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten. Återrapporten om Spelpaus.se bygger på två datainsamlingar som Spelinspektionen har genomfört tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Läs mer