Tabellsammanställning för Swelogs prevalens-undersökning 2021 Tabeller och korta sammanfattningar från Swelogs befolknings-undersökning 2021 om spel om pengar, problemspelande och hälsa

Lyssna

I den här tabellsammanställningen presenterar vi resultat från Swelogs befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa 2021. Vi redovisar hur spel om pengar och spelproblem hänger samman med andra områden i människors liv, till exempel sociala relationer, allmän hälsa och familjesituation. Denna kunskap är betydelsefull för arbetet med att förebygga spelproblem.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 59
Artikelnummer: 22230