Tabellsammanställning för Swelogs befolkningsstudie 2018

Lyssna

I den här tabellsammanställningen presenterar vi resultat från Swelogs befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa 2018. Vi redovisar hur spel om pengar och spelproblem hänger samman med andra områden i människors liv, till exempel sociala relationer, allmän hälsa och familjesituation. Denna kunskap är betydelsefull för arbetet med att förebygga spelproblem.

Vi beskriver också resultaten i relation till en tidigare studie, Swelogs befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa 2015.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 33
Artikelnummer: 21132