Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Lyssna

Folkhälsodata och Folkhälsostudio är två webbaserade verktyg för att presentera statistik från en gemensam databas över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall.

Folkhälsodata ger möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning. Folkhälsostudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor. Indikatorerna är samma men man söker fram dem på olika sätt i respektive verktyg.

Våra webbaserade verktyg för statistik

Samma databas använder två olika verktyg för att optimera möjligheterna att erbjuda så kraftfull utväxling som möjligt av innehållet i databasen. Verktygen presenterar statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall.

Folkhälsodata

Folkhälsodata ger möjlighet att hämta ut och spara hela eller delar av tabeller för egen bearbetning.

FolkhälsoStudio

Folkhälsostudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Interaktiva faktablad

Interaktiva faktablad innehåller färdiga diagram och kartor baserade på ett urval av statistiken som finns i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio. Faktabladen redovisas i anslutning till respektive sakområde men finns även samlade här: