Uppdaterad 26 september 2022

Statistik om spelande och spelproblem

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. Drygt fyra procent av befolkningen 16–84 år har någon form av spelproblem enligt Swelogs 2021.

Resultat från Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes två nya befolkningsundersökningar. Inom Swelogs skickades en ny enkät ut till 25 000 personer och deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp. I en tilläggsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF) skickades enkäter till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. De första resultaten har publicerats och fler publiceras under 2022 och 2023.

De här sidorna ger dig statistik kring spel om pengar och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Här hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Du får också statistik för respektive län i Sverige.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan exempelvis arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsförening, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.

Statistiken vi presenterar kommer främst från Folkhälsomyndighetens egen undersökning Swelogs (Swedish longitudinal gambling study). Det är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier om relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs befolkningsstudie

Tabeller för Swelogs 2015 och 2018

I Swelogs tabellsammanställningar finns tabeller med statistik från Swelogs 2015 och 2018 om hur spelande och spelproblem är fördelat i befolkningen och i olika grupper enligt bland annat kön, ålder, utbildning och inkomst.

Fem orangea speltärningar

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelvanor och spelproblem i Folkhälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I fritextrutan i FolkhälsoStudio skriver du spelvanor för att få statistik från HLV och spelproblem för att få statistik från Swelogs.

Läs mer