Uppdaterad 5 maj 2020

Statistik om spelande och spelproblem

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. Drygt fyra procent av befolkningen 16–87 år har någon form av spelproblem.

Swelogs

Swelogs befolkningsstudie (Swedish longitudinal gambling study) är en av världens största långsiktiga befolknings-studier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

De här sidorna ger dig statistik kring spel om pengar och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Här hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Du får också statistik för respektive län i Sverige.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan exempelvis arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsförening, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.

Swelogs gör en undersökning

Under hösten 2021 görs en befolkningsundersökning. Deltagare från 2018 följs upp och en enkät går ut till 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Statistiken vi presenterar kommer främst från Folkhälsomyndighetens egen undersökning Swelogs. Det är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier om relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Fem orangea speltärningar

Lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik

FolkhälsoStudio är ett interaktivt statistikverktyg. Här kan du välja vad du vill studera och följa utvecklingen med hjälp av rörlig grafik.

Läs mer