Fördjupningskriterier förskola

Här följer ett antal kriterier som förslag på ytterligare antibiotikasmarta arbetssätt. Dessa kriterier riktar sig till verksamheter som vill ta sitt arbete framåt ytterligare. Det finns inget krav på uppföljning av dessa kriterier för diplomering men om ni vill dela med er av ert arbete till andra verksamheter bidrar ni till en erfarenhetsbank med exempel på hur verksamheter kan arbeta antibiotikasmart.

1. Förskolan arbetar med ytterligare områden i beskrivna arbetssätt för smittförebyggande åtgärder.

2. Hygienombudet deltar regelbundet i hygienombudsträffar med hygienombud från andra förskolor.

3. Förskolan genomför en årlig hygienaktivitet som involverar personal, barn och vårdnadshavare, till exempel i samband med WHO:s globala handtvättsdag (Global Handwashing Day) den 15 oktober.