Uppdaterad 26 april 2021

Folkhälsomyndigheten vill se fler åtgärder för spelreglering

Folkhälsomyndigheten är positiv till flera av regeringens förslag för att öka skyddet och stärka regleringen på spelmarknaden. Samtidigt anser myndigheten att det behövs fler åtgärder för att minska risken för skadeverkningar av överdrivet spelande.

Folkhälsomyndigheten lämnar nu sitt yttrande till regeringen över betänkandet ”Ökat skydd och stärkt reglering på spelmarknaden”. Utredningens uppdrag var bland annat att överväga fler åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel online och på värdeautomater. Utredningen skulle även överväga ifall särskild måttfullhet som gäller för alkoholreklam även borde införas för spelreklam, begränsningar av bonusar och jackpott, samt totalt eller delvis förbud mot spelreklam och ökade informationskrav.

– Spelregleringen är ett av de viktigaste verktygen för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Folkhälsomyndigheten tillstyrker flera av utredningens förslag, bland annat är vi positiva till åtgärderna för att stänga ute olicensierade bolag och till förbudet mot spelreklam mellan kl 06 och 21. Samtidigt anser vi att utredningen borde gått längre på flera områden, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har bland annat efterfrågat en central, statligt administrerad portal eller teknisk plattform för ett gemensamt insats- och förlusttak för samtliga licensierade bolag. Andra åtgärder som Folkhälsomyndigheten vill se är:

  • att den föreslagna förlustgränsen på statliga värdeautomater även ska gälla för kommersiellt onlinespel och vadslagning
  • införande av varningsmeddelanden för kommersiellt onlinespel, vadhållning och värdeautomater
  • åldersgräns på 20 år för kommersiellt onlinespel och värdeautomater.

Spelreklamen behöver begränsas

Till skillnad från utredningen anser Folkhälsomyndigheten att särskild måttfullhet bör införas för marknadsföring av spel, i likhet med lagstiftningen för alkoholreklam. Detta för att begränsa bland annat direktreklam, bonuserbjudanden och marknadsföring för spel i utomhusmiljö.

Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag om reklamförbud mellan kl. 06.00–21.00 för kommersiellt onlinespel, värdeautomater och landbaserat kasino via tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar, beställradio (podcasts) och videodelningsplattformar. Men Folkhälsomyndigheten anser att alla spelformer ska inkluderas i förbudet, särskilt vadhållning, och att åtgärder även behövs för att skydda mot exponering av reklam under nattetid.

Folkhälsomyndigheten efterfrågar utredning om skin-gambling och nya tekniska utmaningar

Utredningen hade också i uppdrag att ta ställning till ifall konsumentskyddet gällande lootlådor och andra lotteri- och kasinoliknande inslag i dataspel behövde förstärkas. Det föreslås ingå i berörda myndigheters kunskapshöjande uppdrag vilket Folkhälsomyndigheten välkomnar. I övrigt föreslår utredningen inga åtgärder på området. I sitt yttrande skriver Folkhälsomyndigheten att de åtgärder som myndigheten tidigare påtalat som viktiga för att öka konsumentskyddet fortfarande är aktuella. Folkhälsomyndigheten vill även se:

  • åldersgräns på 18 år för köp av lootlådor
  • att en utredning tillsätts om åtgärder kring skin-gambling som även inkluderar andra utmaningar som ny digital teknik medför.

Skins är virtuella föremål, som virtuella vapen, som vanligtvis kan användas inom dataspelet men främst för kosmetiska ändamål. Skin-gambling innebär att spelaren satsar skins istället för pengar.

Fakta: Spelreglering sätter ramen för det förebyggande arbetet

Den uttalade målsättningen för samhällets insatser på området spel om pengar är att de ska minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Spelreglering är ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma detta. I spellagen (2018:1138) framgår att spelen på marknaden ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas. I regeringens förslag till ny ANDTS-strategi (prop. 2020/21:132) ingår spel om pengar och delmål som minskad tillgänglighet till spel och att andelen barn och unga som börjar spela ska minska.

Läs mer

Folkhälsmyndighetens yttrande på Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Spelreglering på spelprevention.se

Spelbolagens ansvar på spelprevention.se

Marknadsföring och spelreklam på spelprevention.se