Uppdaterad 28 december 2018

Spelbolag

Problem med spel om pengar påverkas av flera faktorer som är knutna till själva spelet. Det rör exempelvis tillgänglighet, utformning och spelmiljö. Spelbolagen har därmed både möjlighet och skyldighet att förebygga spelproblem.

Spelbolagen ska följa de lagar, föreskrifter och villkor som finns för att bedriva det spel som bolaget anordnar.

Spellagen innebär att spelbolagen måste ha licens för att erbjuda spel. En central del i spelansvaret är omsorgsplikt. Omsorgsplikt innebär att licenshavare ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten och hjälpa spelare att minska och begränsa sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska därför följa spelarens beteenden.

Spelbolagens ansvar i spellagen

Den nya spellagen innebär en rad förändringar för spelbolagens ansvar. Tre centrala åtgärder för att motverka överdrivet spelande är

  • Stänga av sig från spel: alla spel via internet ska erbjuda möjlighet för spelarna att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt nationellt register som heter spelpaus.se
  • Spelgränser: det är obligatoriskt för spelare att ange maxgräns för insatser i tid och pengar
  • Självtest: alla licenshavare med spel via internet ska erbjuda sina kunder ett självtest för att de ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

Logotyper för dessa åtgärder ska vara synliga överst på alla webbplatser och mobilapplikationer. Logotyperna ska vara placerade i ett låst fält överst på licenshavarens webbplatser, mobilapplikationer och liknande, vilket innebär att logotyperna ska vara synliga även då användaren scrollar på sidan.

Bild på de tre logotyper som krävs på spelbolags webbplatser och appar
Alla spelbolag som har fått licens enligt nya spellagen (2018:1138) ska ha dessa logotyper för spelansvar väl synliga där de erbjuder onlinespel. Logotyperna för spelansvar ska även finnas vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino. De ska då vara placerade väl synliga i ett låst fält på värdeautomaternas skärmar.

Andra åtgärder är till exempel att

  • licensinnehavare har en omsorgsplikt
  • bonusar begränsas till att enbart gälla vid första insättningen
  • det är förbjudet att erbjuda spel mot kredit
  • spelbolagen ska utbilda alla som arbetar med produktutveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst i spelproblem och spelansvar.

Ytterligare ett viktigt ansvar är att spelbolagen ska rapportera in en rad uppgifter till Spelinspektionen om sina kunders spelbeteende och sitt arbete inom spelansvar.

Flera av punkterna och spelbolagens ansvar kommer att regleras i spelförordning 2018:1475 och Spelinspektionens föreskrifter.

Spelreklam ska vara måttfull

Enligt spellagen ska spelreklamen vara måttfull, och inte särskilt rikta sig till personer under 18 år. Direktreklam får inte riktas till en spelare som har stängt av sig från spel.

Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och Branschföreningen för onlinespel (BOS) ingår spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige. De har tagit fram riktlinjer för marknadsföring som medlemmarna har åtagit sig att följa.

Läs mer

Spelreglering
EU och spel om pengar
Arbetet i Sverige med standardisering kring bolagens rapportering om onlinespel