Uppdaterad 22 april 2021

Länsstyrelsen lanserar kunskapsstöd till föräldrar om spel om pengar

Den 16 april lanserade länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om spel om pengar, men där även skärmtid och digitalt spelande tas upp. Kunskapsstödet vänder sig till yrkesgrupper som möter föräldrar, och till föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. Stödet innehåller bland annat filmer, handledning och diskussionsmaterial.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med att förebygga spelproblem. Föräldrar och andra vuxna i barns närhet spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet kring unga och spel om pengar. Ett föräldraskap med goda och nära relationer till barnen där föräldrar engagerar sig och sätter gränser fungerar som en skyddsfaktor. Det finns ett samband mellan att spela dataspel och att ha problem med spel om pengar, och vissa inslag i dataspel (t.ex. kasino- och lotteriliknande inslag) är särskilt problematiska i det perspektivet. Sambandet kan vara viktigt för arbetet med att förebygga problem med spel om pengar. Många vuxna är oroliga för barn och ungas dataspelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kostnadsfritt kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om dataspel och spel om pengar.

Riktar sig både till professionella och föräldrar

Kunskapsstödet vänder sig främst till dem som i sitt yrke möter föräldrar, till exempel inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att skapa en dialog om barns skärmanvändning och spelande generellt och barns spel om pengar specifikt för att i förlängningen förebygga spel om pengar. Stödet riktar sig även direkt till föräldrar och andra vuxna i barn och ungdomars närhet.

Om kunskapsstödet

Kunskapsstödet består av åtta filmer, varav fyra är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8–12 år) och fyra är anpassade till föräldrar med äldre barn (cirka 13–18 år). Filmerna, som är 1-4 minuter långa, skildrar olika vardagssituationer och kan användas som diskussionsunderlag. I materialet ingår även handledning för användning av filmerna, en digital presentation och en broschyr riktad till föräldrar med fakta, tips och stöd. Filmerna är textade och både filmerna och broschyren har översatts till åtta olika språk.

Kunskapsstödet finns tillgängligt kostnadsfritt på Länsstyrelsernas hemsidor under Spel om pengar.

Läs mer

Länsstyrelsernas roll

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga

Samband mellan dataspel och spel om pengar

Förebygga spelproblem