Uppdaterad 23 november 2021

Longitudinella resultat från Swelogs 2008–2014 och 2015–2018

Andelen som spelar om pengar under ett år har minskat över tid. Samtidigt är det en stor del av den svenska befolkningen som någon gång har spelat om pengar. Konsekvenserna av spelproblem, såsom ekonomiska problem, finns ofta kvar under flera år.

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) har pågått sedan 2008. Delar av resultaten har tidigare presenteras i delrapporter, faktablad och på spelprevention.se. Rapporten visar både på utvecklingen av spelande och spelproblem över tid i befolkningen, och på förändringar bland dem som deltog i undersökningen 2008–2014 respektive 2015–2018.

Spelproblem omfattar en betydligt större andel i befolkningen än den andel som har spelproblem vid en viss tidpunkt. Även om andelen med problemspelande i befolkningen har varit ganska konstant under perioden byts många av de enskilda individerna som har aktuella problem ut över tid. Andelen med problemspelande var ungefär 2 procent vid den första mätningen år 2008/2009. Efter den fjärde och sista mätningen 2014 var det närmare 5 procent som vid något mättillfälle haft ett problemspelande. Det innebär att det är många som över tid drabbas av spelproblem.

Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men de är ojämnt fördelade. Till exempel är spelproblem mer vanligt bland personer som är arbetslösa eller har ekonomiska problem.

– Genom att följa personer över tid ser vi i vilka grupper som risken för spelproblem är störst. Det ger oss viktig information om till exempel vilka grupper som är mest intressanta för preventionsinsatser, säger utredaren Ulla Romild.

Barn och unga under 18 år spelar trots åldersgränser. De yngsta personerna som deltog i undersökningen 2008 var 16-17 år. Drygt hälften av dem som spelade månadsvis vid den första mätningen 2008 hade någon grad av spelproblem under de uppföljande mätningarna fram till 2014. Det visar att spel om pengar i tidig ålder ökar risken för att få spelproblem som vuxen.

De huvudsakliga resultaten från Swelogs 2008-2018 finns samlade i ett faktablad som publiceras tillsammans med en tabellsammanställning med ytterligare resultat från Swelogs 2018. På fredag, 26 november, kl. 10-11 presenteras rapporten i ett direktsänt webbinarium.

Läs mer