Spel om pengar och hälsa i Sverige över tid enligt Swelogs 2008–2018

Lyssna

Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av rapporten Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008–2018. Rapporten bygger på resultat från Swedish longitudinal gambling study, Swelogs. Faktabladet riktar sig till personer som arbetar med förebyggandefrågor på regional eller lokal nivå, utredare inom offentlig förvaltning och andra kunskapsorganisationer samt övriga med intresse för spel om pengar och dess konsekvenser.

Relaterad information

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20149-2