Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018 – Resultat över tid från Swelogs longitudinella befolkningsundersökningar

Lyssna

Rapporten beskriver hur spel om pengar, spelproblem och faktorer som hänger samman med detta har förändrats över tid. Här sammanfattas de huvudsakliga resultaten från Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) 2008–2018. Dels beskrivs förändringar över tid i de longitudinella kohorterna som följdes från 2008 till 2014 och från 2015 till 2018, och dels jämförs prevalenstalen för 2008, 2015 och 2018.

Rapporten kan användas som underlag för kunskapsstöd och remissvar. Den är skriven för personer som behöver fördjupad kunskap inom spelområdet, till exempel de som arbetar med planering, samordning eller förebyggande arbete inom myndigheter, kommuner, regioner, spelbolag och föreningar.

Relaterad information

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 200
Artikelnummer: 20149-1