Ny statistik om spelproblem presenteras för 2021

Statistik kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Statistiksidorna på spelprevention.se kompletteras nu med statistik från bland annat Socialstyrelsen och Spelinspektionen, förutom Folkhälsomyndighetens egna befolkningsundersökningar. Tanken är att samla information om spelproblemens omfattning på samma ställe.

Innehållet på statistiksidorna vänder sig till personer som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. De kan exempelvis arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsförening, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation. Tidigare har statistiken framför allt baserats på data från Swelogs-undersökningen. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), som mäter riskabelt spelande i befolkningen och genomförs mer regelbundet, lyfts nu fram tydligare än tidigare.

För att bilden av spelproblemens utbredning ska bli mer heltäckande inkluderas även statistik om:

  • behandling av spelberoende från Socialstyrelsen
  • antal avstängda på Spelpaus.se från Spelinspektionen
  • antal kontakter med Stödlinjen.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nationella skolundersökning om spelproblem bland skolungdomar finns nu också på dessa sidor. Tidigare låg detta enbart under sidorna om barn och unga.

– Tanken är bland annat att våra målgrupper ska slippa gå till flera olika källor för att hitta information om spelproblemens omfattning, säger Magdalena Lagerlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Statistik om trender och aktuell situation

Exempel på statistik är trender för riskabelt spelande, som finns med i HLV, och problemspelande. Bland annat visar Swelogs-mätningarna att när samma individer följs över tid ökar den ackumulerade andelen som haft spelproblem någon gång.

Statistiken visar skillnader mellan kvinnor och män

Andelen med spelproblem är högre bland män och killar än bland kvinnor och tjejer. Det gäller oavsett vilken åldersgrupp, utbildningsgrupp eller grad av spelproblem man tittar på. Det speglas både i olika befolkningsundersökningar, i spelavstängningar och i behandlingsstatistik. Bland dem som kontaktar Stödlinjen via telefon har dock andelen kvinnor med spelproblem ökat mellan 2020 och 2021, även om fortfarande tre av fyra hjälpsökande är män.

Data från Socialstyrelsen visar att fler behandlas och får insatser

Mellan 2020 och 2021 ökade antalet som vårdats för diagnosen spelberoende till drygt 800 personer. Efter att antalet vårdade ökat mellan 2010 och 2018 gick antalet ned 2019 och 2020, framför allt bland männen. Det visar Socialstyrelsens patientregister. Antalet personer med spelmissbruk som fått insatser från socialtjänsten steg från 500 2020 till 600 2021, visar uppgifter från Socialstyrelsen.

Läs mer