Uppdaterad 17 september 2020

Statistik över spelproblem i Sverige

Omkring 340 000 personer i Sverige har någon grad av spelproblem. Här hittar du statistik om hur spelproblem är fördelat i befolkningen.

Det förebyggande arbetet utgår från omfattningen och fördelningen av spelproblem. Det är därför viktigt att kartlägga problemet och ett första steg är att ta del av statistiken på området.

Drygt 4 procent av befolkningen 16–87 år har någon grad av spelproblem (Swelogs 2018). Men spelproblem kan komma och gå, många av dem som har spelproblem kan bli symtomfria en tid och sedan falla tillbaka.

Spelproblem i korthet

Data från Swelogs 2018 visar följande:

  • 0,6 procent (45 000 personer) har spelproblem (PGSI8+).
  • 0,7 procent (56 000 personer) har förhöjd risk för spelproblem.
  • 2,9 procent (236 000 personer) har viss risk för spelproblem.
  • 15 procent av dem som spelar varje månad på spel med hög risk har ett problemspelande.
  • 100 000 personer byts ut som problemspelande varje år (2009/2010).
  • Drygt 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dessa är barn.

Spelproblem och problemspelande är olika mått på spelproblem som främst mäts genom mätinstrumentet PGSI.

Det finns många begrepp inom spel om pengar.

Problemspelande vanligare bland dem som spelar online

Andelen med problemspelande är högre bland dem som spelat online det senaste året, jämfört med dem som spelat landbaserat (Bild 1.). Detta gäller i alla spelformer. Bland dem som spelat online på lotter/nummerspel, hästar, spelautomater/kasinospel och poker är andelen mer än dubbelt så stor.

Bild 1. Andelen problemspelande per spelform uppdelat på spel i butik etc. respektive online. Swelogs 2018.

Andelen problemspelande per spelform uppdelat på spel i butik etc respektive online. Swelogs 2018.

Tabeller

Här hittar du tabeller med statistik från Swelogs 2018 om hur spelproblem är fördelat i befolkningen, kopplingen till kön, ålder och utbildning. I Swelogs tabellsammanställning 2015 finns tabeller med statistik om spelproblem från 2015, bland annat statistik om spelproblem kopplat till inkomst”.

Män har högre risk för spelproblem jämfört med kvinnor

Bild 2. Olika grader av spelproblem enligt Problem Gambling Severity Index (PGSI) uppdelat på kvinnor och män 2018.

Diagram som visar olika gradera av spelproblem enligt PGSI

Problemspelande är lika för män och kvinnor förutom bland 18-24-åringar

Bild 3. Problemspelande i olika åldersgrupper uppdelat på kvinnor och män 2018.

Diagram som visar problemspelande i olika åldersgrupper 2018

Problemspelande minskar med högre utbildning bland kvinnorna men inte bland männen

Bild 4. Problemspelande efter utbildningsnivå uppdelat på kvinnor och män 2018.

Diagram som visar problemspelande efter utbildningsnivå 2018

Läs mer

Vanliga begrepp inom spel om pengar

Mäta och upptäcka spelproblem

Ny statistik om riskabelt spelande

Kartläggning och analys