Uppdaterad 1 april 2019

Statistik över spelproblem i Sverige

Omkring 340 000 personer i Sverige har någon grad av spelproblem. Här hittar du statistik om hur spelproblem är fördelat i befolkningen, för bland annat ålder, kön och socioekonomi.

Läs faktabladet

Det förebyggande arbetet utgår från omfattningen och fördelningen av spelproblem. Därför är det viktigt att ta del av statistiken på området.

Drygt 4 procent av befolkningen 16–87 år har någon grad av spelproblem (Swelogs 2018). Men spelproblem kan komma och gå, många av dem som har spelproblem kan bli symtomfria en tid och sedan falla tillbaka.

Spelproblem i korthet

Data från Swelogs 2018 visar följande:

  • 0,6 procent (45 000 personer) har spelproblem (PGSI8+).
  • 0,7 procent (56 000 personer) har förhöjd risk för spelproblem.
  • 2,9 procent (236 000 personer) har viss risk för spelproblem.
  • 15 procent av dem som spelar varje månad på spel med hög risk har ett problemspelande.
  • 100 000 personer byts ut som problemspelande varje år (2009/2010).
  • Drygt 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dessa är barn.

Spelproblem och problemspelande är olika mått på spelproblem som främst mäts genom mätinstrumentet PGSI

Det finns många begrepp inom spel om pengar, läs mer om begrepp här.

Över var tionde kille 18-24 år har viss risk för spelproblem (Swelogs 2015)

illustration var tionde kille

Problemspelande vanligast bland män 25-44 år (Swelogs 2015)

Problemspelande vanligast bland män 25-44 år

Tabeller

Här hittar du tabeller med statistik från Swelogs 2015 om hur spelproblem är fördelat i befolkningen, kopplingen till inkomst och utbildning, och om spelandet sker på arbetstid eller skoltid.

Kön och spelproblem

Tabell 1. Andel i procent av befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad enligt PGSI uppdelat på kön 2015, (konfidensintervall inom parentes).
Tabell 2.2 i Swelogs tabellsammanställning.
KönInga
spelproblem
Viss riskProblemspelande
Kvinnor

96,7
(96,2-97,2)

2,4
(2,0-2,8)
0,9
(0,6-1,2)
Män  91,5
(90,7-92,3)
5,9
(5,2-6,6)
1,9
(1,5-2,3)
Samtliga 94,1
(93,6-94,6)
4,2
(3,8-4,6)
1,7
(1,4-2,0)

Ålder och spelproblem

Tabell 2. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad enligt PGSI uppdelat på ålder 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.1 i Swelogs tabellsammanställning.
ÅlderInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
16-17 år

97,8 
(96,5-99,1)

94,9
(93,0-96,8)
1,5
(0,5-2,5)
3,6
(2,0-5,2)
* 1,5
(0,5-2,5)
18-24 år 95,3
(93,0-96,8)
85,4
(83,4-87,4)
4,2
(3,0-5,4)
11,3
(9,5-13,1)
0,4
(0,0-0,8)
3,3
(2,3-4,3)
25-44 år 96,3
(95,2-97,4)
88,3
(86,4-90,2)
2,4
(1,5-3,3)
6,7
(5,2-8,2)
1,2
(0,6-1,8)
5,0
(3,7-6,3)
45-64 år 97,0
(96,1-97,9)
94,3
(93,0-95,6)
1,5
(0,8-2,2)
4,6
(3,4-5,8)
1,4
(0,8-2,0)
1,1
(0,5-1,7)
65-84 år 97,2
(96,0-98,4)
95,4
(93,9-96,9)
2,8
(1,6-4,0)
4,1
(2,7-5,5)
* 0,5
(0,0-1,0)

*Beräkningar finns inte där andelar är för få, det vill säga under fem personer i delkategorin. 

Födelseland och spelproblem

Tabell 3. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad enligt PGSI och födelseland 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.15 i Swelogs tabellsammanställning.
FödelselandInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Sverige

97,1
(96,6-97,6)

92,4
(91,6-93,2)
1,9
(1,5-2,3)
5,8
(5,1-6,5)
1,0
(0,7-1,3)
1,8
(1,4-2,2)
Övriga Europa 95,0
(93,0-97,0)
92,2
(89,4-95,0)
3,9
(2,1-5,7)
6,5
(4,0-9,0)
1,0
(0,1-1,9)
1,3
(0,1-2,5)
Övriga världsdelar 94,1 
(92,0-96,2)
83,2
(79,8-86,6)
5,2
(3,2-7,2)
6,4 
(4,2-8,6)
0,7
(0,0-1,5)
10,4
(7,7-13,1)

Inkomst och spelproblem

Tabell 4. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad enligt PGSI och disponibel inkomst 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.16 i Swelogs tabellsammanställning.
Inkomst i kronorInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
0-126 799 kr

95,5
(94,6-96,4)

88,8
(87,5-90,1)
3,1
(2,4-3,8)
7,7
(6,6-8,8)
1,5
(1,0-2,0)
3,5
(2,7-4,3)
126 800-208 699 kr 96,5
(95,4-97,6)
91,9
(90,1-93,7)
2,6
(1,7-3,5)
3,9
(2,6-5,2)
0,9
(0,3-1,5)
4,2
(2,9-5,5)
208 700-294 999 kr 96,8 
(95,7-97,9)
87,9
(85,6-90,2)
2,2
(1,2-3,2)
9,5
(7,4-11,6)

1,1
(0,4-1,6)

2,6
(1,5-3,7)
295 000 kr eller mer 98,4
(97,4-99,4)
96,0
(94,7-97,3)
1,4
(0,5-2,3)
3,3
(2,1-4,5)
* 0,7
(0,2-1,2)

*Beräkningar finns inte där andelar är för få, det vill säga under fem personer i delkategorin. 

Utbildning och spelproblem

Tabell 5. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad enligt PGSI och högsta utbildning 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.18 i Swelogs tabellsammanställning.
UtbildningInga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Grundskola

96,3
(95,4-97,2)

91,1
(89,8-92,4)
3,2
(2,3-4,1)
6,0
(4,9-7,1)
0,5
(0,2-0,8)
2,9
(2,1-3,7)
Gymnasium 96,0
(95,0-97,0)
89,9
(88,5-91,3)
2,7
(1,9-3,5)
7,2
(6,0-8,4)
1,3
(0,7-1,9)
2,9
(2,1-3,7)
Universitet/högskola 97,6
(96,8-98,4)
94,4
(93,0-95,8)
1,6
(1,0-2,2)
3,9
(2,8-5,0)
0,8
(0,4-1,2)
1,8
(1,0-2,6)

Spel om pengar på arbetstid/skoltid och spelproblem 

Tabell 6. Andel i befolkningen (16-84 år) med spelproblem av olika grad enligt PGSI och de som spelat på arbetstid/skoltid 2015, (konfidensintervall inom parentes). Tabell 2.29 i Swelogs tabellsammanställning.
 Inga spelproblemViss riskProblemspelande
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Spelat på
arbetstid/skoltid

77,5
(6,3-91,7)

64,4
(56,6-72,2)
15,0
(2,8-27,2)
15,3
(9,4-21,2)
* 20,3
(13,8-26,8)
Ej spelat på
arbetstid/skoltid
95,3
(94,4-96,2)
88,2
(86,8-89,6)
3,1
(2,3-3,9)
8,8
(7,6-10,0)
1,5
(1,0-2,0)
3,0
(2,3-3,7)

*Beräkningar finns inte där andelar är för få, det vill säga under fem personer i delkategorin.

Läs mer

Vanliga begrepp inom spel om pengar 
Ny statistik om riskabelt spelande