Uppdaterad 25 oktober 2021

Statistik över spelproblem i Sverige

Omkring 340 000 personer i Sverige har någon grad av spelproblem. Här hittar du statistik om hur spelproblem är fördelat i befolkningen.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelproblem i Folkälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I FolkhälsoStudio skriver du spelproblem i fritextrutan. Du kommer då att få statistik från Swelogs.

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Swelogs befolkningsstudie

Det förebyggande arbetet utgår från omfattningen och fördelningen av spelproblem. Det är därför viktigt att kartlägga problemet och ett första steg är att ta del av statistiken på området.

Drygt 4 procent av befolkningen 16–87 år har någon grad av spelproblem (Swelogs 2018). Men spelproblem kan komma och gå, många av dem som har spelproblem kan bli symtomfria en tid och sedan falla tillbaka.

När samma personer följs över flera års tid ser man att andelen som har spelproblem någon gång under tidsperioden är mycket större än andelen som har spelproblem vid ett enstaka tillfälle. Om man bara fokuserar på spelproblem under det senaste året underskattas alltså problemets omfattning i befolkningen.

Spelproblem i korthet

Data från Swelogs 2018 visar följande:

  • 0,6 procent (45 000 personer) har spelproblem (PGSI8+).
  • 0,7 procent (56 000 personer) har förhöjd risk för spelproblem.
  • 2,9 procent (236 000 personer) har viss risk för spelproblem.
  • 15 procent av dem som spelar varje månad på spel med hög risk har ett problemspelande.
  • 100 000 personer byts ut som problemspelande varje år (2009/2010).
  • Drygt 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dessa är barn.

Swelogs 2021

Under hösten 2021 har en ny befolkningsundersökning gjorts. Deltagare från en tidigare studie (2018) har följts upp och en enkät har gått ut till ytterligare 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Mer om Swelogs 2021

Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study

Spelproblem och problemspelande är olika mått på spelproblem som främst mäts genom mätinstrumentet PGSI.

Det finns många begrepp inom spel om pengar.

Problemspelande vanligare bland dem som spelar online

Andelen med problemspelande är högre bland dem som spelat online det senaste året, jämfört med dem som spelat landbaserat (Figur 1.). Detta gäller i alla spelformer. Bland dem som spelat online på lotter/nummerspel, hästar, spelautomater/kasinospel och poker är andelen mer än dubbelt så stor.

Figur 1. Andelen problemspelande per spelform uppdelat på spel i butik etc. respektive online. Swelogs 2018.

Andelen problemspelande per spelform uppdelat på spel i butik etc respektive online. Swelogs 2018.

Män har högre risk för spelproblem jämfört med kvinnor

Figur 2. Olika grader av spelproblem enligt Problem Gambling Severity Index (PGSI) uppdelat på kvinnor och män 2018.

Diagram som visar olika gradera av spelproblem enligt PGSI

Problemspelande är lika för män och kvinnor förutom bland 18-24-åringar

Figur 3. Problemspelande i olika åldersgrupper uppdelat på kvinnor och män 2018.

Diagram som visar problemspelande i olika åldersgrupper 2018

Problemspelande minskar med högre utbildning bland kvinnorna men inte bland männen

Figur 4. Problemspelande efter utbildningsnivå uppdelat på kvinnor och män 2018.

Diagram som visar problemspelande efter utbildningsnivå 2018

Tabeller för Swelogs 2015

I Swelogs tabellsammanställning 2015 finns tabeller med statistik från Swelogs 2015 om hur spelproblem är fördelat i befolkningen och i olika grupper enligt bland annat kön, ålder, utbildning och inkomst.

Läs mer