Spel om pengar ökar bland unga

Spel om pengar fortsätter att öka bland unga i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Det visar CAN:s nationella skolundersökning från 2022. Att ha spelat för 100 kronor eller mer de senaste 30 dagarna har ökat markant bland killar.

Uppgifterna redovisas i den nya rapporten "CAN:s nationella skolundersökning 2022" från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Mellan 2012 och 2019 gick andelen unga som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna ner. Efter trendbrottet år 2019 fortsätter nu andelen att öka. Det gäller främst killarna, där andelen har kommit upp i samma höga nivåer som uppmättes i början av mätperioden år 2012. Bland killarna i årskurs 9 har andelen ökat från 20 procent 2019 till 25 procent 2022 och bland killarna i gymnasiet har andelen ökat från 27 procent 2019 till 34 procent 2022. Bland tjejerna fördubblades andelen mellan 2019 och 2022, från 5 till 9 procent bland tjejerna i nian och från 4 till 10 procent bland tjejerna i gymnasiet.

Fler spelar för högre summor

Andelen som har spelat för mer än 100 kronor under de senaste 30 dagarna fortsätter även den att öka. Sedan 2018 syns en ökande trend bland både killar och tjejer. Bland killarna i nian har andelen ökat från 5 till 9 procent och bland gymnasiekillarna har andelen ökat från 12 till 18 procent. Andelen bland tjejerna har legat mellan 1–2 procent under hela tidsperioden, och låg fortsatt på 2 procent 2022, både i nian och i gymnasiet.  

Riskabelt spelande, som innebär att eleven rapporterat minst en negativ ekonomisk konsekvens eller ett beroendesymtom under de senaste 12 månaderna, har inte förändrats nämnvärt sedan CAN började mäta detta 2019. Bland tjejerna ligger andelen kvar på 1 procent, medan 5 procent av killarna i årskurs 9 och 8 procent av killarna i gymnasiet har ett riskabelt spelande.

Högre andelar bland killar än bland tjejer

Spel om pengar skiljer sig fortfarande mycket mellan unga tjejer och killar, enligt CAN:s mätning. Bland tjejerna skiljer sig inte andelarna åt mellan årskurserna, medan killar i gymnasiet har markant högre andelar än killarna i nian. Bland gymnasieleverna har över tre gånger så många killar som tjejer spelat senaste året. Att ha spelat för mer än 100 kronor senaste 30 dagarna och att ha ett riskabelt spelande är 8–9 gånger så vanligt bland killarna som bland tjejerna i gymnasiet (figur 1).

Figur 1. Spel om pengar bland tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet (CAN 2022).

Stapeldiagrammet illustrerar skillnaden i spel om pengar mellan tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet enligt texten.

Om undersökningen

Sedan 2000 har CAN genomfört en årlig undersökning bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Måttet riskabelt spelande infördes i CAN:s nationella skolundersökning år 2019 och mäts med fyra frågor:

  • spelat för mer pengar än man haft råd att förlora
  • spelat med större summor för att få samma känsla av spänning
  • återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna man förlorat
  • lånat eller sålt något för att ha pengar att spela för.

Läs mer