Uppdaterad 14 augusti 2019

Spelproblem bland unga

Cirka tre procent av 16–17-åringarna i Sverige har ett problemspelande eller viss risk för spelproblem. Problem med spel om pengar kan påverka stora delar av barn och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Från 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen. Det står i lagen att socialnämnden aktivt ska arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Viktigt att förebygga spelproblem hos unga

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Unga som har spelproblem har ofta även andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet.

Killar har oftare spelproblem

Spelproblem finns bland unga i alla samhällsgrupper. Men andelen är högre i vissa grupper, till exempel bland unga med lägre betyg eller som inte studerar.

Cirka en procent av 16–17-åringarna har ett problemspelande och två procent har viss risk för spelproblem, trots åldersgränser på 18 år. Det är inte längre någon tydlig skillnad mellan killar och tjejer i denna ålder enligt Swelogs 2018. I CAN:s skolundersökning 2018 fanns skillnader mellan killar och tjejer. Omkring 6 procent av killarna på gymnasiet (årskurs 2) respektive 4 procent av killarna i årskurs 9 visade tecken på spelproblem. Bland tjejerna var andelen cirka en procent på både gymnasiet och årskurs 9.

Bland de ungdomar som spelat om pengar senaste året så har andelen killar som uppvisade tecken på spelproblem ökat från 18 procent 2012 till 27 procent i årskurs 9 2018. För dem i årskurs 2 på gymnasiet ökade det från 18 till 20 procent. För tjejer fanns inga statistiska skillnader. Andelen som visar tecken på spelproblem bland tjejer som spelat om pengar senaste året var 8 procent för både årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet år 2018. 

Mäta spelproblem bland unga

Unga har en annan situation och erfarenhet än vuxna, och ungas spelproblem kan därför behöva mätas på andra sätt.

I Swelogs använder vi både problemspelande och viss risk för spelproblem. I Swelogs får 16–17-åringarna samma frågor om spelproblem som de vuxna, från mätinstrumentet PGSI.

I CAN:s skolundersökningar används instrumentet Lie/Bet som består av två frågor.

Kraftig ökning av spel bland killar från 18 år

Från 18 år, den ålder då man får börja spela om pengar, sker en ökning av andelen med någon grad av spelproblem. I Swelogs blir också skillnaden mellan killar och tjejer tydlig efter 18 år. Omkring 16 procent av killarna och 1 procent av tjejerna har då problemspelande eller viss risk för spelproblem. Problemspelandet bland 18–19-åringar är totalt 2,5 procent, och 2,5 procent har viss risk för spelproblem (Swelogs 2018). 

Vissa spel och spelställen är mer relaterade till spelproblem än andra. Läs mer om spelformer och risknivå.

Läs mer

Vad är spelproblem 
Vanliga begrepp om spelproblem 
Spel om pengar bland unga - Fokusrapport från CAN 
Socialtjänstlagen 
Hälso- och sjukvårdslagen

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.