Uppdaterad 1 april 2019

Spelproblem bland unga

Cirka tre procent av 16–17-åringarna i Sverige har ett problemspelande eller viss risk för spelproblem. De flesta är killar. Problem med spel om pengar kan påverka stora delar av barn och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Hur vanligt är spelproblem hos unga?

När vi pratar om spelproblem bland barn och unga använder vi både problemspelande och viss risk för spelproblem.

I Swelogs får 16–17-åringarna samma frågor om spelproblem som de vuxna, från mätinstrumentet PGSI.

Cirka en procent av 16–17-åringarna har ett problemspelande och två procent har viss risk för spelproblem, trots åldersgränser på 18 år. Det är inte längre någon tydlig skillnad mellan killar och tjejer (Swelogs 2018).

Spelproblem finns bland unga i alla samhällsgrupper. Men andelen är högre i vissa grupper, till exempel bland unga med lägre betyg eller som inte studerar.

Kraftig ökning bland killar från 18 år

Från 18 år, den ålder då man får börja spela om pengar, ser vi en skillnad mellan killar och tjejer. Omkring 16 procent av killarna och 1 procent av tjejerna har då problemspelande eller viss risk för spelproblem. Problemspelandet bland 18–19-åringar är totalt 2,5 procent, och 2,5 procent har viss risk för spelproblem (Swelogs 2018).

Vissa spel och spelställen är mer relaterade till spelproblem än andra. Läs mer om spelformer och risknivå.

Mäta spelproblem bland unga

Unga har en annan situation och erfarenhet än vuxna, och ungas spelproblem kan därför behöva mätas på andra sätt.

Viktigt att förebygga spelproblem hos unga

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Unga som har spelproblem har ofta även andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa.

Från 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner nu aktivt ska arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet.

Läs mer

Vad är spelproblem 
Vanliga begrepp om spelproblem
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.