Webbinarium om spel om pengar bland hbtqi-personer och män från Mellanöstern

11 januari 2023 hålls ett webbinarium där resultat från två kvalitativa studier presenteras. Det handlar om spel om pengar och spelproblem bland hbtqi-personer och bland utlandsfödda män från Mellanöstern. Tidigare webbinarium om spel bland personer med adhd, respektive kvinnor i medelåldern och uppåt går nu att se på spelprevention.se.

Spel om pengar och spelproblem förekommer i de flesta grupper, men drabbar inte alla lika. Vissa grupper har större sannolikhet att drabbas av skadeverkningar av spel om pengar. Det saknas också kunskap om vissa grupper. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har en serie intervjustudier genomförts för att fördjupa kunskapen om hur spelande och spelproblem ser ut och upplevs i grupper där vi ser behov av ökad kunskap. Denna kunskap behövs både för att kunna förbättra det spelförebyggande arbetet för en god och jämlik folkhälsa, och för att identifiera behov av stöd och hjälp.

Webbinarium 11 januari om hbtqi-personer och utlandsfödda män

Den 11 januari presenteras två kvalitativa studier om spel om pengar bland hbtqi-personer och bland utlandsfödda män från Mellanöstern. Presentationen vänder sig främst till dig som är:

  • länssamordnare på lokal eller regional nivå
  • engagerad i ideella föreningar
  • medarbetare eller chef inom hälso- och sjukvården och kommunal socialtjänst
  • medarbetare eller chef inom verksamheter som kommer i kontakt med personer med ekonomiska problem, såsom konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, inom försörjningsstöd och inom Kronofogden.

Webbinariet är kostnadsfritt och äger rum kl. 12.00 till 13.00 den 11 januari, 2023. Kl. 12.00–12.30 presenterar Klara Goedecke resultaten från sin kvalitativa intervjustudie om spel om pengar bland hbtqi-personer. Kl. 12.30–13.00 presenterar Anders Nilsson resultaten från en kvalitativ intervjustudie om spel om pengar bland utlandsfödda män från Mellanöstern. Du är välkommen att delta under hela eller en del av webbinariet. Mötet är direktsänt och presentationerna kommer sedan att läggas ut på spelprevention.se. Under seminariet är det möjligt att ställa frågor skriftligt.

Anmäl dig senast den 9 januari via formuläret (folkhalsomyndigheten.se) [Länk borttagen 2023-01-24]

Har du frågor, mejla spelprevention@folkhalsomyndigheten.se.

Tidigare webbinarium nu tillgängligt på spelprevention.se

På ett tidigare webbinarium i november presenterades resultat från två kvalitativa intervjustudier bland personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt. Inspelningarna från dessa presentationer finns nu tillgängliga på spelprevention.se.

Filmer och presentationer

Läs mer