Uppdaterad 28 juli 2022

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Det finns både faktorer som skyddar mot spelproblem, och faktorer som ökar risken. När någon får spelproblem samverkar flera faktorer.

För att förebygga spelproblem behöver vi kunskap både om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Faktorerna finns på både individnivå och samhällsnivå. Här delar vi upp dem på individ, relationer, levnadsvanor samt livsvillkor och levnadsförhållanden.

Vad skyddar mot spelproblem?

Skyddande faktorer är:

 • god allmän och psykisk hälsa
 • social och ekonomisk trygghet
 • trygg uppväxt.

Vad ökar risken för spelproblem?

Faktorer på individnivå

Exempel på faktorer på individnivå som ökar risken är:

 • psykiska besvär

 • tidigare spelproblem

 • impulsivitet

 • tidigare problem med alkohol och droger

 • att ta medicin mot Parkinsons sjukdom

 • post traumatisk stress.

Faktorer inom relationer

Exempel på faktorer inom relationer som ökar risken är:

 • skilsmässa, separation, ny relation eller en närstående persons död

 • normbrytande beteende (hos sig själv och jämnåriga).

Faktorer inom levnadsvanor

Exempel på faktorer inom levnadsvanor som ökar risken är:

 • tidig speldebut

 • att spela om pengar på skol- eller arbetstid

 • att spela varje månad och på riskfyllda spel som kasinospel, spelautomater och poker

 • riskkonsumtion av alkohol 

 • att dricka alkohol samtidigt som man spelar (gäller vissa spelformer)

 • narkotika

 • rökning.

Faktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden

Exempel på faktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden som ökar risken är:

 • otrygg uppväxt, t ex uppväxt i familj med problem med alkohol, narkotika, psykisk ohälsa eller våld
 • arbetslöshet
 • sämre betyg.

Figur 1. Regnbågsmodell över hälsans bestämningsfaktorer. 

Infografik som schematiskt visar de olika bestämningsfaktorerna för hälsan. Längst in i modellen finns individen. I nästa lager finns de individuella levnadsvanorna och de övriga tre lagren består av sociala nätverk, livsvillkor och levnadsförhållanden, och samhälleliga förutsättningar.

Spel är en direkt riskfaktor

Spelbeteende och spelvanor är en direkt riskfaktor för spel. Som nämnt ökar en tidig speldebut bland unga och spel på vissa spelformer risken för spelproblem.

Spelande kan göra att man känner att vardagens problem försvinner för en stund. Spelande kan ge en känsla av att ha kontroll över en aktivitet som upptar fullt fokus. Den som spelar befinner sig i nuet. Dåtid och framtid spelar ingen roll, inte heller den egna identiteten. Att känna att man behöver spela för att klara av sin eller fly sin vardag kan vara ett tecken på spelproblem.

Spelandet kan också vara ett sätt att höja sin status inför medspelarna eller stärka sin identitet. Det kan också öka känslan av gemenskap. Detta kan bidra till att det är svårt att sluta spela.

Läs mer om risk- och skyddsfaktorer för spel om pengar