Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Det finns faktorer som skyddar mot spelproblem och faktorer som ökar risken. Det spelförebyggande arbetet bör utgå från kunskapen om dessa faktorer. När någon får spelproblem samverkar ofta flera omständigheter och faktorer.

För att förebygga spelproblem behöver vi kunskap både om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Faktorerna finns på både individnivå och samhällsnivå. Här delar vi upp dem på individ, relationer, levnadsvanor samt livsvillkor och levnadsförhållanden.

Vad skyddar mot spelproblem?

Skyddande faktorer är:

 • god allmän och psykisk hälsa
 • social och ekonomisk trygghet
 • trygg uppväxt.

Vad ökar risken för spelproblem?

Faktorer på individnivå

Exempel på faktorer på individnivå som ökar risken är:

 • psykiska besvär

 • tidigare spelproblem

 • impulsivitet

 • tidigare problem med alkohol och droger

 • att ta medicin mot Parkinsons sjukdom

 • posttraumatisk stress.

Faktorer inom relationer

Exempel på faktorer inom relationer som ökar risken är:

 • skilsmässa, separation, ny relation eller en närstående persons död

 • normbrytande beteende (hos sig själv och jämnåriga).

Faktorer inom levnadsvanor

Exempel på faktorer inom levnadsvanor som ökar risken är:

 • tidig speldebut

 • att spela om pengar på skol- eller arbetstid

 • att spela varje månad och på riskfyllda spel som kasinospel, spelautomater och poker

 • riskkonsumtion av alkohol

 • att dricka alkohol samtidigt som man spelar (gäller vissa spelformer)

 • narkotika

 • rökning.

Faktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden

Exempel på faktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden som ökar risken är:

 • otrygg uppväxt, t ex uppväxt i familj med problem med alkohol, narkotika, psykisk ohälsa eller våld
 • arbetslöshet
 • sämre betyg.

Figur 1. Regnbågsmodell över hälsans bestämningsfaktorer.

Infografik som schematiskt visar de olika bestämningsfaktorerna för hälsan. Längst in i modellen finns individen. I nästa lager finns de individuella levnadsvanorna och de övriga tre lagren består av sociala nätverk, livsvillkor och levnadsförhållanden, och samhälleliga förutsättningar.

Spel är en direkt riskfaktor

Spelbeteende och spelvanor är en direkt riskfaktor för spel. Som nämnt ökar en tidig speldebut bland unga och spel på vissa spelformer risken för spelproblem. Tillgängligheten till spel är därför en riskfaktor, även om sambanden kan vara komplexa. Tillgänglighet kan handla om fysisk som geografisk placering, antal spelställe, öppettider och åldersgränser. Tillgänglighet kan även vara ekonomisk eller social.

Spelande kan göra att man känner att vardagens problem försvinner för en stund. Spelande kan ge en känsla av att ha kontroll över en aktivitet som upptar fullt fokus. Att känna att man behöver spela för att klara av sin eller fly sin vardag kan vara ett tecken på eller innebära en ökad risk för spelproblem.

Läs mer om risk- och skyddsfaktorer för spel om pengar