Webbinarium om spel om pengar bland personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt

Den 10 november hålls ett webbinarium där resultat från två kvalitativa forskningsstudier presenteras. Det handlar om spel om pengar och spelproblem bland personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt.

Spel om pengar och spelproblem förekommer i de flesta grupper, men drabbar inte alla lika. Vissa grupper har större sannolikhet att drabbas av skadeverkningar av spel om pengar. Det saknas också kunskap om vissa grupper. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har en serie kvalitativa forskningsstudier genomförts för att fördjupa kunskapen om hur spelande och spelproblem ser ut och upplevs i grupper där vi ser behov av ökad kunskap. Denna kunskap behövs både för att kunna förbättra det spelförebyggande arbetet för en god och jämlik folkhälsa och för att identifiera behov av stöd och hjälp.

I ett första webbinarium presenteras två studier bland personer med adhd och bland kvinnor i medelåldern och uppåt. Presentationen vänder sig främst till dig som:

  • är ANDTS-samordnare på lokal eller regional nivå
  • är medarbetare eller chef inom hälso- och sjukvården (särskilt primärvård och psykiatri) och kommunal socialtjänst
  • är medarbetare eller chef inom verksamheter som kommer i kontakt med personer med överskuldsättning, såsom budget- och skuldrådgivare, inom försörjningsstöd och inom Kronofogden
  • i ditt arbete kommer i kontakt med personer med adhd eller långtidsarbetslösa, som inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Webbinariet är kostnadsfritt och äger rum kl. 12.00 till 13.00 den 10 november, 2022. Mötet är direktsänt och presentationerna kommer sedan att läggas ut på spelprevention.se. Under seminariet är det möjligt att ställa frågor skriftligt. 12.00–12.30 presenterar docent Lotta Borg Skoglund och docent Lisa Thorell resultaten från sin kvalitativa intervjustudie om spel om pengar bland personer med adhd. 12.30–13.00 presenterar professor Anders Håkansson resultaten från en kvalitativ intervjustudie om spel om pengar bland kvinnor i medelåldern och över. Du är välkommen att delta under hela eller en del av webbinariet.

Anmäl dig senast den 8 november via forumläret: Webbinarium om spel om pengar bland personer med adhd och kvinnor i medelåldern och uppåt [Länk borttagen 2022-11-14]

Ytterligare ett webbinarium kommer att arrangeras senare under året där resultat presenteras från studier som undersökt spel om pengar bland hbtqi-personer och personer födda utomlands.

Har du frågor, mejla spelprevention@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer