Fortsatt ökat spelande bland gymnasielever

Spel om pengar fortsätter att öka bland unga i årskurs 2 på gymnasiet, och bland killarna i denna årskurs ökar det riskabla spelandet. Det visar CAN:s nationella skolundersökning 2023. Det är därför angeläget att vidta åtgärder för att minska spelandet inom denna grupp.

Sedan 2019 har andelen unga som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna ökat. Den nya rapporten "CAN:s nationella skolundersökning 2023" från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att trenden fortsätter, både bland killar och tjejer i gymnasiet. Bland killarna är andelen nu 40 procent, vilket är den högsta nivån som uppmätts under hela mätperioden sedan år 2012.

Bland gymnasieleverna som deltagit i undersökningen har omkring 30 procent fyllt 18 år och därmed uppnått åldersgränsen för spel om pengar. Denna andel har varit oförändrad under alla år som undersökningen genomförts, och kan inte förklara att andelen som spelat om pengar har ökat.

Riskabelt spelande ökar bland gymnasiekillar

Bland tjejer har det riskabla spelandet inte förändrats nämnvärt sedan CAN började mäta förekomsten år 2019. Andelen ligger kvar på 1 procent, och bland killarna i årskurs 9 har andelen också varit stabil (5 procent). Bland killarna i gymnasiet har dock andelen ökat från 8 procent år 2022 till 10 procent år 2023.

Även andelen som har spelat för mer än 100 kronor under de senaste 30 dagarna fortsätter att öka bland killarna. Sedan 2018 har andelen mer än fördubblats bland killarna i gymnasiet. Bara mellan 2022 och 2023 ökade andelen signifikant i denna grupp från 18 till 24 procent.

– Både Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen har i tidigare rapporter uppmärksammat oroande trender i spelandet bland unga. CAN:s senaste rapport befäster ytterligare hur angeläget det är att vidta åtgärder för att motverka spelproblem i denna grupp, speciellt bland killarna, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Högre andel bland killar

Spel om pengar skiljer sig fortfarande mycket mellan unga tjejer och killar, enligt CAN:s mätning. Bland gymnasieleverna har över tre gånger så många killar som tjejer spelat senaste året. Att ha spelat för mer än 100 kronor senaste 30 dagarna och att ha ett riskabelt spelande är 10-12 gånger så vanligt bland killarna som bland tjejerna i gymnasiet (figur 1).

Figur 1. Spel om pengar bland tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet (CAN 2023).

Skillnaden i spel om pengar mellan tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet enligt texten.

Om CAN:s undersökning

Sedan år 2000 har CAN genomfört en årlig undersökning bland elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Bland gymnasielever har spelandet följts sedan år 2004. Riskabelt spelande är ett mått som innebär att man rapporterat minst en negativ ekonomisk konsekvens eller ett beroendesymtom under de senaste 12 månaderna. Måttet infördes i CAN:s nationella skolundersökning år 2019 och mäts med fyra frågor:

  • spelat för mer pengar än man haft råd att förlora
  • spelat med större summor för att få samma känsla av spänning
  • återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna man förlorat
  • lånat eller sålt något för att ha pengar att spela för.

Läs mer