Spelformer och risknivå

De flesta spel kan ge spelproblem, men vissa innebär högre risk än andra. Mest riskabla är lättillgängliga och snabba spel som spelautomater, kasinospel och spel online.

Folkhälsomyndigheten delar in spel i tre grupper utifrån deras riskpotential, alltså risken för att användarna ska utveckla spelproblem: låg, mellanhög och hög risk. Indelningen bygger på olika egenskaper, till exempel om spelen är snabba och kontinuerliga. Snabba spel innebär kort tid mellan satsning, resultat och möjlighet att satsa igen, och i kontinuerliga spel finns möjlighet att fortsätta spelomgången utan avbrott eller förlänga med ett annat spel. Båda de egenskaperna ökar riskpotentialen. I faktabladet "Vad gör ett spel riskfyllt?" hittar du mer information om hur vi mäter riskpotential.

Spelautomater, kasinospel och spel online är mest riskabla

Spelautomater, kasinospel och vissa former av vadslagning är spel med hög riskpotential. När spel erbjuds online ökar tillgänglighet och snabbhet och därmed risken. Vanliga onlinespel är poker, bingo och skraplotter. De flesta sportspel och spel på hästar har medelhög riskpotential, och lägst riskpotential har lotterier som köps hos ombud.

Bild 1. Olika spel, olika risker.

Exempel på speltyper som innebär låg, medelhög och hög risk för spelproblem visas. Risken är låg för lotter köpta hos ombud och hög för spel som erbjuds online.

Spelautomater, kasinospel, poker och spel online har starkast samband med spelproblem i tvärsnittsstudier, och de dominerar bland personer som söker hjälp för spelproblem. Utvecklingen på spelmarknaden går dock fort och förändringar i spelens design kan snabbt förändra riskpotentialen.

Ju högre riskpotential, desto större risk för spelproblem

Spel med hög riskpotential ökar risken för att användarna ska utveckla spelproblem. Det visar longitudinella studier, det vill säga studier som följer personer över tid. Swelogs har följt samma individer under 2008–2014 och 2015–2018. Under båda perioderna var andelen som utvecklade spelproblem betydligt högre bland dem som varje månad spelade på spel med hög riskpotential, jämfört med dem som valde spel med lägre riskpotential.

13 procent av dem som spelade på spel med hög riskpotential hade ett problemspelande tre år senare, jämfört med 2 och 3 procent bland dem som valde spel med lägre riskpotential, Figur 1. Samma mönster såg vi i uppföljningen 2008-2014.

Figur 1. Andel med problemspelande 2018 utifrån spel varje månad på spel med olika riskpotential 2015 (Swelogs).

Diagrammet visar andelen med problemspelande 2018 utifrån spel varje månad på spel med olika riskpotential 2015 enligt brödtexten.

Spel med hög riskpotential är vanebildande

Spelvanor, precis som alla andra vanor, handlar om beteenden som upprepas. De som spelar på spel med hög riskpotential fortsätter ofta att göra det, vilket är en förklaring till att det är vanligare med spelproblem i den gruppen.

Av dem som i första mätningen i Swelogs angav att de spelade på spel med hög riskpotential var det mer än hälften som fortfarande gjorde det vid en uppföljande mätning. Andelen som fortsatte med spel med hög eller medelhög riskpotential var också högre ju mer spelproblem man hade vid första mätningen. I uppföljningen från 2015 till 2018, är mönstret likartat, men skillnaderna mellan män och kvinnor var större.

Rikta åtgärder mot spel med hög riskpotential

Ett viktigt område för förebyggande åtgärder och reglering är att förändra de faktorer i spelen som gör spelen riskfyllda. Det är också viktigt med åtgärder som begränsar tillgängligheten till och efterfrågan på spel med hög riskpotential. Effekterna av åtgärderna behöver sedan följas upp och utvärderas.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)